Integritetspolicy

Vi tänker precis som du. Visst vore det roligare om vi kunde ta en glass eller läsa en bok istället för att djupdyka i sådana här dokument. Samtidigt vill vi förklara hur vi ser på din integritet.

Så här hanterar vi personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018.

Integritetspolicyn senast uppdaterad 29 augusti 2018.

Om personuppgifter

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Exempel på det kan vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller när vi administrerar ett avtal.

Ansvarig för hanteringen

Helene Engström, helene.engstrom@egetforlag.se, 0708–12 91 81. Eget Förlag Sverige AB, Bråddgatan 7, 602 22 Norrköping.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Informationen kan även komma att delas mellan de enskilda företagen och koncernen.

Enligt Datainspektionens dokument Riktlinjer om dataskyddsombud anser vi inte att vi behöver ett dataskyddsombud.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter enligt nedanstående tabell. Utan dina personuppgifter kan vi i vissa fall inte längre erbjuda vissa funktioner eller fullgöra våra avtal och åtaganden.

För att se i detalj hur vi behandlar dina uppgifter ber vi dig ladda ner vår kompletta integritetspolicy från egetforlag.se.

Dina rättigheter

Vill du veta om Eget förlag behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du som har personuppgifter i våra register har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat gäller det rätten till information, rättelse, radering och begränsning av behandling. Våra kontaktuppgifter finns på egetforlag.se.

Vill du veta mer om dina rättigheter kan du läsa om dem här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Överföring till annat land

Eftersom vi använder Gmail och Dropbox kan uppgifter komma att skickas till utlandet.

Säkerhetsåtgärder

All känslig information finns bakom lösenord. Information hos Gmail och Dropbox är krypterade. Backup-diskar är inlåsta och krypterade.

Lönebesked, royaltyinformation, intervjuunderlag, fakturor, avtal, bokmanus och liknande är inlåsta i en larmad och låst lokal som tre personer har tillgång till. Löne- och kontrollbesked överlämnas på papper, ej via e-post.

Vi strimlar alla papper som kan tänkas innehåll känslig eller personlig information.

Fakturering görs i webbaserade Visma, som är lösenordsskyddat. Bokföring sköts av Smedjan Ekonomi, med vilka vi har ett GDPR-avtal.

Vi har tagit bort alla e-postbaserade sändlistor (som vi använt i mycket begränsad utsträckning tidigare).