Anna Sjödin

Anna Sjödin är effektivitetstränare med över tjugo års praktisk erfarenhet. Hon har gjort surdegar och uppskjutarbeteenden till sin affärsidé och ser till att medarbetare och ledare på företag, kommuner och myndigheter blir både hållbart effektiva och mer välmående.

Hennes uppgift är att hjälpa människor att förenkla sin vardag med syfte att få bättre balans och kontroll över den egna arbetssituationen. Hon inspirerar till nya tankesätt kring hur man kan fånga tidstjuvar och minimera slöserier när det kommer till möten, struktur och mejlanvändning – och inte minst beteenden.

Men det handlar inte om att jobba snabbare och öka takten, utan att få tid, energi och fokus till rätt saker. I snitt frigör kunderna åtta timmar per arbetsvecka per person – tid de kan ägna åt det som betyder något för kunden, företaget och dem själva. Mer tid till det som är viktigt på riktigt. Att vara effektiv handlar om att vara lat men smart.

Anna driver det egna företaget Leanway AB sedan 2007. Gör det nu är hennes första bok.