Det är mycket få chefer som är öppna med sin psykiska ohälsa. Jag tror att det beror på en rädsla för andras reaktioner.

Jag var rädd för att andra skulle tycka att jag var konstig, onormal och inte kapabel att sköta mitt jobb, att jag skulle bli utstött och avvisad eller betraktad som svag. Jag skulle vara ett lätt byte för dem som inte gillade mig och då skulle min karriär vara över. Samtidigt kände jag skam för själva beteendet som ohälsan orsakade – de negativa tankarna, isoleringen och ångesten. Och skuld över att jag inte klarade av att fixa situationen. Jag kunde ju lösa och hantera allt annat som kom i min väg, bara jag bestämde mig för det. Jag var ju stark, så varför kunde jag inte bara lösa det här och plocka bort det ur mitt liv?

Troligen hade det varit mycket enklare att säga något till andra om jag hade råkat ut för en bruten arm, fått lunginflammation eller haft någon annan fysisk sjukdom.

Att hålla mitt mående hemligt blev ytterligare en svårighet att hantera utöver själva måendet. Jag behövde vara ständigt medveten om vilka signaler jag skickade ut och funderade på och oroade mig för hur mitt beteende kunde uppfattas. Allt det här tog kraft, energi och fokus från jobbet och från möjligheten att läka. Jag kämpade mot min ångest, oro och mina depressiva tankar varje stund alla dagar i många år, och slet för att visa upp en perfekt välfungerande och högpresterande fin fasad.

På många sätt spelar vi nog alla ett spel, i arbetslivet och ibland även privat, men det här var en skådespelarinsats på hög nivå. Över tid är det inte hållbart att leva så.

I efterhand kan jag se att jag hade behövt hjälp tidigare för att komma ur situationen innan det gick så väldigt långt som det gjorde med bestående fysiska men och ett väldigt stort behov av återhämtning. Jag hade också behövt få stöd för att kunna vara mer öppen med min situation, för att minska pressen på mig själv att leva ett dubbelliv på arbetsplatsen. Jag hoppas att det under de kommande åren kan bli mer naturligt att vara öppen med att man även som chef mår dåligt.

Att fundera på

» Känner du skuld eller skam för din egen eller för någon annans psykiska ohälsa?

» Varför tror du att det finns så starka tabun kring att vara chef eller ledare och ha psykisk ohälsa? Vad kan vi göra åt det?


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Chefens dubbelliv – från psykisk ohälsa till hållbart ledarskap – av författaren Hanna Wiik

Det du har läst är ett utdrag från boken Chefens dubbelliv. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.