Gunilla Ek

Efter 30 års erfarenhet av personalfrågor bestämde hon sig. Det hade blivit dags att samla tankarna om hur viktig den kontinuerliga kontakten mellan medarbetare och chef är i det dagliga arbetet. Resultatet blev boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer. Den handlar givetvis om tips och råd inför utvecklingssamtalen, men en del ledarskapsråd har också smugit sig in mellan raderna.

Gunilla är övertygad om att utvecklingssamtal – om de används rätt – är grunden för att skapa en givande relation mellan chef och medarbetare. Efter utvecklingssamtalet ska de båda parterna kunna kommunicera på ett tydligt och ledigt sätt under alla årets 200 arbetsdagar.

Föreläser om

Gunilla delar med sig av sina tankar när det gäller utvecklingssamtal och annat utifrån övertygelsen att tydlighet och ärlighet varar längst, inte minst i arbetslivet. Chefer som ger ärliga och tydliga budskap sparar tid och onödigt lidande. Och när chefen och medarbetarna vet var de har varandra växer tryggheten hos dem båda. De behöver inte förställa sig. Oron minskar. Och motivation och arbetsglädje kommer i dess ställe.

De många åren som HR-chef har gett Gunilla praktisk erfarenhet av att tillämpa arbetsrätten, vilket hon gärna delar med sig av på ett enkelt och lättsamt sätt.