Marie Niljung

Marie Niljung är hr-specialist, rehabkonsult och utbildad personalvetare. Efter att båda hennes föräldrar tog sina liv med några års mellanrum, bestämde hon sig för att göra deras meningslösa död lite mindre meningslös. Marie brukar säga att om hon hade vetat då det hon vet i dag hade föräldrarna fortfarande varit i livet.

Marie var tidigare regionansvarig och föreläsare på den ideella organisationen Suicide Zero. Nu föreläser och utbildar hon via sitt eget företag. Fokus ligger på att förhindra psykologiska olycksfall och att hjälpa ledare att bygga organisationer som bidrar till god psykisk hälsa och en frisk arbetsmiljö.

Hennes mission är att förändra attityder och rädda liv. Marie har skrivit boken Hellre arg än död.

Föreläser om

Det går att förhindra psykologiska olycksfall

Det går att förhindra självmord, eller psykologiska olycksfall, som Niljung föredrar att kalla det när en människa tar sitt liv. En föreläsning om hur hur vi alla kan förhindra denna katastrof. Efter föreläsningen har du fått kunskap, mod och verktyg för att kunna rädda en medmänniska.

Psykisk (o)hälsa

Riskfaktorer och friskfaktorer. En föreläsning om olika psykiska diagnoser och tillstånd och hur vi kan förebygga viss ohälsa genom ändrad livsstil.

Stress och utmattning

Vad är stress och utmattning? Hur kan vi förhindra att vi blir sjuka av stress? Marie Niljung ger dig verktyg att arbeta förebyggande. Det är stora mänskliga och ekonomiska vinster att göra rätt sak i rätt tid. Tidiga insatser är lösningen.

Bränn offerkoftan

Bränn offerkoftan och våga ta ansvar för ditt eget liv. En inspirationsföreläsning om hur du kan förändra ditt liv och våga ta klivet ut i det okända.