Blogg

Totalt 113 poster
Sida 6 av 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2019-10-17 13:26
Eget Förlag
Here's you'll find templates, checklists and association cards for the book Roadmap for Effective and Creative meetings.
2019-09-26 00:00
Ewa Svensson & Kristina Swenningsson
Att tänka kreativt handlar i stort om fokus och om att tänka ur olika perspektiv. Att fundera kring hur andra branscher hanterar olika situationer kan vara ett sätt att hitta inspiration till det egna företaget.
2019-09-13 00:00
Ewa Svensson & Kristina Swenningsson
Att arbeta kreativt ska vara roligt! Finurliga lösningar kan ge ett lekfullt och lättsamt intryck i möteslokalen.
2019-09-10 00:00
Ewa Svensson & Kristina Swenningsson
När man formar miljön kan man sträva efter att stimulera nytänkande utifrån alla fem sinnena.
2019-09-04 00:00
Ewa Svensson & Kristina Swenningsson
Som bekant är alla människor olika, och tänker därmed på olika sätt. Och det är ju toppen! Det är just detta kreativitet handlar om: att tänka annorlunda.
Totalt 113 poster
Sida 6 av 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11