2019-11-12 00:00
Per Axbom
När digitala tjänster utvecklas används ofta agila metoder. Genom att jobba agilt är tanken att du bygger lösningar i små steg, med syfte att snabbt ta fram en produkt.
0 kommentar(er)
2019-08-14 10:16
Per Axbom
Skada som sker när vi utvecklar digitala tjänster där vi aktivt väljer att använda oss av metoder för att i lönndom påverka människor i en viss riktning.
0 kommentar(er)
2019-04-24 00:00
Per Axbom
Att introducera friktion som önskvärd kan låta kontraproduktivt. Att eliminera friktion, i betydelsen att ta bort hinder, ses nämligen ofta som en av grundpelarna inom design och utveckling. Problemet är att vi har blivit för bra på det.
0 kommentar(er)
2019-04-15 00:00
Eget Förlag
De flesta är överens om att digitaliseringen är lösningen på många av våra problem. Samtidigt vågar få ifrågasätta vad det egentligen är vi försöker lösa, och för vem. En ny handbok vill hjälpa oss att hitta en mer mänsklig väg i den digitala djungeln.
0 kommentar(er)
2019-02-13 00:00
Per Axbom
När du vill förmedla ett budskap är du sändare. Den du talar till är mottagare. För att påbörja informationsöverföringen måste informationen kodas i ett språk som du behärskar. Sedan skickas den via en signal genom en kanal. I en muntlig konversation är luften din kanal, medan kanalen för digital information ofta är en webbtjänst eller app.
0 kommentar(er)
2019-01-30 00:00
Per Axbom
Under många år arbetade jag med att ta fram en svensk nationell plattform för kognitiv beteendeterapi (KBT). Den används i vården för såväl KBT, som för rehabilitering och utbildning om olika diagnoser. Under utvecklingen gjorde vi regelbundna riskanalyser kring påverkan på både personal och patient. Inte sällan var suicid ett ord som användes under dessa möten när vi pratade om det värsta som kunde hända. Alltså att människor tar livet av sig.
0 kommentar(er)
2019-01-24 00:00
Per Axbom
Den som skapar digitala tjänster kan uppleva en form av kognitiv dissonans – en inneboende konflikt i tanken. Till exempel kan du vara övertygad om att du bidrar till en positiv påverkan, men samtidigt se att många far illa av det du är med och skapar.
0 kommentar(er)