Nyligen blev jag invald i 100-listan. Tanken med listan är att synliggöra kvinnors kompetens i bolagsstyrning, öka jämställdheten och därigenom förbättra företagens förmåga att fatta kloka beslut.

Eftersom knappt en tredjedel av människorna i företagens styrelserum är kvinnor behövs verkligen 100-listan. Men ännu viktigare vore det att få företag att över huvud taget anlita extern kompetens för att vässa verksamheten. Man behöver inte börja med en extern styrelse, framför allt inte om företaget är litet. Här är några bra alternativ.

1) Skaffa en företagscoach

Bland annat Almi erbjuder sådana personer. Affärscoacherna är oftast strukturerade och har en plan för vad de går igenom med dig. De ”petar” så klart oftast i de saker där du brister som företagare. Har du järnkoll på produktionen och leveranserna så kanske du är sämre på de interna frågorna som att skaffa pensionsförsäkringar. Är du ett administrativt geni kanske försäljning och marknad blivit lidande.

2) Ta in en konsult

Om ni inte hinner med exempelvis marknadsfrågor eller HR kan ni ta in en mer kontinuerlig hjälp från konsulter. Det kan vara allt från några timmar per månad till flera dagar i veckan. Här har du möjlighet att vässa kompetensen i bolaget utan att få växtvärk. Bra konsulter flyttar fram företagets position flera snäpp där du behöver det mest.

3) Ta hjälp av ett bollplank eller advisory board

Ta in en eller ett par personer som kompletterar bolagets eget kunnande. Hitta en eller flera smarta människor som brinner för företag och affärsutveckling. Bolla strategier och mål, lyssna, gör tankarna till dina och driv på.

4) Adjungerade styrelseledamöter

Vill du satsa på styrelsen som en strategisk funktion kan du börja med att ta in en eller två personer som adjungerade styrelseledamöter. Dessa är då med på styrelsemötena men har inte det formella ansvaret som en ordinarie ledamot. De är fria från ansvar men bidrar med idéer och strategier. Det underlättar för både styrelseledamoten och företaget. Ledamoten får se hur bolaget sköts och drivs innan den accepterar en roll som innebär ett ekonomisk ansvar. Och företaget får se vad ledamoten kan bidra med innan hen väljs in på en ordinarie plats i styrelsen.

I samtliga fall är det bra om du som företagare vågar ”dra ner byxorna” på dig själv och blotta svagheter. Se till att hitta någon som berättar det du inte vet om dig själv och bolaget. Att du lär dig sådant du tidigare inte förstod, och att någon ifrågasätter hur ekonomin och sakförhållandena ser ut i bolaget.

Det är så du får ut mest av samarbetet. Så visst behöver alla ha extern kompetens som hjälper dem framåt, men det behöver inte alltid ske i formen av en styrelse.