Teambuilding

40 enkla recept på effektiva lagövningar

Framsidan av boken Glasklart - drick smartare, författare Anna Sjöström

Vi samarbetar bättre om vi känner varandra och vi lär känna varandra när vi visar upp nya sidor hos oss själva. Att göra något tillsammans som utmanar oss och får oss att bjuda på oss själva skapar en bra grogrund för skratt, engagemang och förtroende i gruppen. Men alla gillar inte höghöjdsbanor, att gå på glödande kol eller att leka charader framför andra.

I den här boken har författaren samlat några enkla teambuildingövningar. De flesta av dem kräver minimalt med förberedelse och material medan några få tar lite tid att göra i ordning. Ingen av dem är dyr, svår, generande eller alltför fysiskt krävande. Övningarna tar mellan fem minuter och en halv dag att genomföra.

Boken är skriven av Jenny Åkerblom som utbildar och utvecklar människor och arbetsplatser i kommunikation och ledarskap.

Format: Trådbunden pocketbok i A6-format
ISBN: 9789186951634
Antal sidor: 80
Språk: Svenska

Smakprov

Läs ett smakprov (pdf)

Pressmaterial

Teambuilding (jpg)