Det här är några teambuildingövningar på temat lära känna varandra, för fler än fem personer och som tar ungefär 20 minuter.

Övning 1

Sitter alla i hästskosittning eller runt ett konferensbord? Då är det lätt att inleda efter varje rast med en kort vända där en börjar med att säga ”jag heter … och jag ger ordet till …”. Så fortsätter du till alla har fått ordet. Det är naturligtvis välkommet att hjälpa varandra att minnas namnen.

Övning 2

En liknande övning kan genomföras stående i en ring. En person har en boll, penna eller liknande i handen och säger: ”Jag heter … och jag kastar bollen till …”. Så fortsätter ni till alla har haft bollen i sin hand.

Övning 3

Gör en snabb repetition av namnen genom att låta deltagarna högt säga vem de sitter bredvid. Som ledare inleder du med att välja ut en deltagare och säga: ”Erik, vem sitter du bredvid?” Sedan går du varvet runt och alla säger namnet på den de sitter bredvid. Växla mellan höger- och vänstervarv.

Övning 4

Skriv alla namnen på postit-lappar och sätt upp på en vägg. Låt sedan en deltagare i taget gå fram och hämta en lapp med ett namn (som inte är ens eget) och placera den framför rätt deltagare. Alla utom den deltagare vars namn står på postit-lappen får hjälpa till i gissningarna.

Övning 5

Skriv allas namn i stora bokstäver på varsin lapp. Klipp av namnet på mitten och lägg lapparna i en låda. Låt deltagarna dra två lappar var och sedan mingla för att finna de två personer som har den andra delen av namnet. När ni fått ihop de kompletta namnen är uppgiften att leta reda på den person i rummet som har det namn ni pusslat ihop.

Övning 6

Dela in deltagarna i grupper om fyra. Låt en i vardera grupp ställa sig upp och presentera de tre övriga. Gå sedan ytterligare tre varv så att alla i varje grupp har ställt sig upp och presenterat de övriga i gruppen en gång. Byt sedan grupper och gör om det hela. Fortsätt byta grupper tills alla har presenterat alla i gruppen en gång vardera.

Övning 7

Namnkull. Du kullar någon genom att säga den personens namn. Säger du fel namn gills inte kullen utan du får försöka igen. Du får inte kulla samma person två gånger. Om du har kullat alla i rummet ställer du dig vid sidan om.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Teambuilding - 40 enkla recept på effektiva lagövningar, av Jenny Åkerblom

Det du har läst är ett utdrag från boken Teambuilding – 40 effektiva lagövningar. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.