Marie Niljung är hr-specialist, rehabkonsult och utbildad personalvetare. Efter att båda hennes föräldrar tog sina liv med några års mellanrum, bestämde hon sig för att göra deras meningslösa död lite mindre meningslös. Marie brukar säga att om hon hade vetat då det hon vet i dag hade föräldrarna fortfarande varit i livet.

Hennes mission är att förändra attityder och rädda liv.

1. Psykisk livräddning för chefer och ledare

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om suicidprevention och psykisk hälsa, det vill säga psykisk livräddning. Tanken är att ge dig modet som behövs för att våga agera när någon i din närhet mår dåligt. Utbildningen är en förebyggande insats på samma sätt som hjärt- och lungräddning (hlr).

Utbildningen riktar sig till chefer och ledare.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.

2. Psykisk livräddning för medarbetare

Samma grund som ovan, men den här utbildningen är skräddarsydd för medarbetare.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.

3. Suicidprevention inom skolan

Samma grund som ovan, men den här utbildningen är skräddarsydd för dig som jobbar inom skolan.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.

4. Suicidprevention inom vård och omsorg

Samma grund som ovan, men den här utbildningen är skräddarsydd för dig som jobbar inom vård och omsorg.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.