Det finns många och olika sårbarheter hos oss som människor och i samhället och vården.

Vi människor har alla olika erfarenheter och sårbarheter där ärftlighet, kön, ålder, personlighet, ursprung och annat spelar roll.

samhällsnivå spelar stigman för psykisk ohälsa och psykologiska olycksfall in. Här kan vi även räkna in tillgången till alkohol, droger och dödliga metoder, ensamheten och såklart de stereotypiska könsrollerna.

När det gäller vårdnivån finns det risker som exempelvis dålig tillgänglighet, bristande kompetens, usel uppföljning och bristande samverkan.

Våra sårbarheter är kopplade till orsaker och risker. Därför finns det inget enkelt svar på eller en lätt förklaring till varför en människa försöker eller tar sitt liv. Det viktiga är att förstå att det är komplicerat och att det kan bero på många saker.

Några varningstecken

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på att någon inte mår bra. Det kan vara tecken på en depression – som är en vanlig orsak till psykologiska olycksfall. Och att våga reagera när en partner, vän eller kollega inte är som vanligt.

Det kan vara att en person får en personlighetsförändring som håller i sig över tid. Att den rasar i vikt, är passiv och håglös. Personen kanske får försämrade skolresultat eller gör sämre ifrån sig på jobbet. Kanske gör den avbrott från tidigare fritidsintressen. Den kanske är mer arg och irriterad än vanligt, har sömnstörningar eller ett självskadebeteende, missbrukar droger eller överkonsumerar alkohol.

Det finns många varningstecken. Däremot kan du aldrig säkert säga att en sak hänger ihop med en annan, även om det är vanligt att till exempel depression och självmedicinering med alkohol går hand i hand. Så återigen: Våga fråga. Våga lyssna. Våga agera.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Hellre arg än död, av Marie NiljungDet du har läst är ett utdrag från boken Hellre arg än död. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.