Chefens dubbelliv

Från psykisk ohälsa till hållbart ledarskap

Framsidan av boken Chefens dubbelliv – från psykisk ohälsa till hållbart ledarskap – av författaren Hanna Wiik

Under större delen av sitt liv har Hanna Wiik lidit av psykisk ohälsa, samtidigt som hon har varit chef och presterat på hög nivå. Eftersom hon var rädd för vad som skulle hända om sanningen kom ut jobbade hon hårt för att dölja den.

Många chefer har det likadant. De mår dåligt och vågar inte berätta om det. Men måste de upprätthålla den perfekta fasaden?

I den här boken delar Hanna Wiik med sig av egna erfarenheter och tips för hur vi kan stötta chefer och ledare med psykisk ohälsa. Hon berättar också vad du själv kan göra om du är i riskzonen eller drabbad, och hur organisationer kan verka för ett mer hållbart ledarskap.

Även om det pratas mycket om stress och återhämtning lägger vi för lite fokus på chefens hälsa och arbetsmiljö. Med den här boken vill Hanna bidra till att bryta tabut kring att vara chef med psykisk ohälsa.

Format: Trådbunden pocketbok i A6-format
ISBN: 9789186951917
Antal sidor: 96
Språk: Svenska

Smakprov

Läs ett smakprov (pdf)

Extramaterial

Arbetsmiljö och psykisk hälsa, Myndigheten för arbetsmiljökunskap (pdf)

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen, Myndigheten för arbetsmiljökunskap (pdf)

Checklista för chefers arbetsmiljö, Sveriges kommuner och regioner (pdf)

Ledarskap för hälsa och välbefinnande, Myndigheten för arbetsmiljökunskap (pdf)

Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet, Folkhälsomyndigheten och Göteborgs universitet (pdf)

”Det bästa är påminnelsen om att ledarskapet ska vara hållbart i alla dimensioner och på alla nivåer. Jag hade inte tänkt på detta sätt innan, så här fick jag med mig något viktigt.”

Emma Rönnmark, CFO

Hanna Wiik

Hanna Wiik har drygt tjugo års erfarenhet av att leda och driva hållbar samhällsutveckling på bland annat Regeringskansliet, Region Stockholm, Business Region Göteborg och olika konsultföretag. Hon har tidigare varit hållbarhetsdirektör och tillväxt- och regionplanedirektör i Region Stockholm och chef i Regeringskansliet. Parallellt har Hanna också varit regeringens särskilda utredare i bostadsfrågor liksom mentor för chefer i Region Stockholm.

I dag driver Hanna företaget Go for Golden med fokus på processledning och hållbart ledarskap. Hanna är även partner i Ireturn, en hubb för stöd till människor som är drabbade av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. I sina företag bidrar Hanna till att verka för ett mer hållbart arbetsliv, även för chefer, med utgångspunkt i sina egna erfarenheter av att vara chef med psykisk ohälsa.

Pressbilder författare
Hanna Wiik 1 (jpg, foto Tatiana Boret-Olsson)
Hanna Wiik 2 (jpg, foto Tatiana Boret-Olsson)

Pressbild bok
Chefens dubbelliv (jpg)

Kontakt
goforgolden.se
ireturn.se

Författarnyheter

Psykisk ohälsa bland ledare: Vad du själv kan göra

Det här kapitlet riktar sig till dig som har, eller är i riskzonen för arbetsrelaterad psykisk ohälsa, med särskilt fokus på chefer.  Först och främst: Du är inte ensam. Det finns hjälp att få och du kan må bra igen. Sedan vill jag uppmana dig till en sak: Våga...

Ledarskap: Tabu, skam och rädslor

Det är mycket få chefer som är öppna med sin psykiska ohälsa. Jag tror att det beror på en rädsla för andras reaktioner. Jag var rädd för att andra skulle tycka att jag var konstig, onormal och inte kapabel att sköta mitt jobb, att jag skulle bli utstött och avvisad...

Vad är ett hållbart ledarskap?

Att arbeta med ett hållbart ledarskap bör vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den strategiska verksamhetsutvecklingen. Det finns flera dimensioner av hållbart ledarskap och det behöver finnas på alla nivåer i en organisation för att få genomslag; »...

Pressmeddelande: Hanna Wiik var en chef av stål

Under större delen av sitt liv har Hanna Wiik lidit av psykisk ohälsa. Hon blev chef första gången som 26-åring och fick den ena toppositionen efter den andra, bland annat i Regeringskansliet och Region Stockholm. Men utåt höll hon masken om att hon inte mådde bra. ”Jag var en chef av stål”, säger hon.

Jag vet hur det är

Från dess att jag var tolv år – upp till jag var fyrtio – hade jag olika typer av psykisk ohälsa, i varierande svårighetsgrad. Under alla dessa år har jag i stort sett hela tiden varit högfunktionell, jag har alltså presterat och fungerat mycket väl – åtminstone i...