Hanna Wiik

Hanna Wiik har drygt tjugo års erfarenhet av att leda och driva hållbar samhällsutveckling på bland annat Regeringskansliet, Region Stockholm, Business Region Göteborg och olika konsultföretag.

Hon har tidigare varit hållbarhetsdirektör och tillväxt- och regionplanedirektör i Region Stockholm och chef i Regeringskansliet. Parallellt har Hanna också varit regeringens särskilda utredare i bostadsfrågor liksom mentor för chefer i Region Stockholm.

I dag driver hon företaget Go for Golden med fokus på processledning och hållbart ledarskap.

Ledarskap: Tabu, skam och rädslor

Det är mycket få chefer som är öppna med sin psykiska ohälsa. Jag tror att det beror på en rädsla för andras reaktioner. Jag var rädd för att andra skulle tycka att jag var konstig, onormal och inte kapabel att sköta mitt jobb, att jag skulle bli utstött och avvisad...

läs mer

Vad är ett hållbart ledarskap?

Att arbeta med ett hållbart ledarskap bör vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den strategiska verksamhetsutvecklingen. Det finns flera dimensioner av hållbart ledarskap och det behöver finnas på alla nivåer i en organisation för att få genomslag; »...

läs mer

Jag vet hur det är

Från dess att jag var tolv år – upp till jag var fyrtio – hade jag olika typer av psykisk ohälsa, i varierande svårighetsgrad. Under alla dessa år har jag i stort sett hela tiden varit högfunktionell, jag har alltså presterat och fungerat mycket väl – åtminstone i...

läs mer

Aktuellt

Här hittar du utdrag från böcker, pressmeddelanden, poddavsnitt, nyheter, tips till dig som författare & reflektioner från oss på förlaget.