Kvalitetsledning handlar mycket om att ha rätt information på rätt plats och i rätt tid. Det svåra är att veta när rätt plats och tid är. Arbeta därför intensivt med att vara så transparent det går med all information och experimentera med hur och var ni sprider informationen.

Det som inte syns, det finns inte. Och det vi inte pratar om, det finns inte heller. Dagliga korta möten med en fast agenda eller korsfunktionella möten med tydliga syften är en bra början för att sprida både kunskap och information.

Ni måste skapa en öppenhet så att alla vågar säga ifrån när det behövs. Alla hinder måste upptäckas och delas med andra. Om en avdelning har ett problem behöver det inte betyda att lösningen finns just där. Den kan faktiskt finnas i en helt annan del av verksamheten. Det kan till och med vara så att problemet egentligen har sin källa någon annanstans. Problem är till för att lösas tillsammans. Som jag påpekat tidigare är kollektivets hjärnkapacitet alltid större än individens.

För att det här ska fungera behöver du ta bort alla vattentäta skott mellan enheter och avdelningar. Det kan inte heller finnas några interna hemligheter. Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja, heter det ju så vackert.

Hemligheter och en sluten kultur där individer håller på information för egen vinning föder beteenden som informationshamstrar, småpåvar, internpolitik och revirkissande. Det här är individuella beteenden som inte tjänar verksamhetens bästa.

Satsa på öppenhet

När ni spelar med öppna kort inom organisationen får alla samma förutsättningar att göra ett bra jobb och bidra till de övergripande målen. Och när all information är tillgänglig och arbetet blir synligt är det lätt att förstå var de riktiga värdena skapas. Då kan du också enkelt se var ni gör saker som inte bidrar till målen. även om det låter hårt och är svårt att genomföra bör all form av slöseri med energi och tid rensas bort.

Bara för att ni öppet delar information med varandra inom företaget behöver ni inte vara rädda för att känslig information når utanför organisationen. Människor är inte dumma – de vet vad som är känsligt och inte. Dessutom vill få människor skada sin egen familj.

Detta förutsätter dock, vilket jag har påpekat tidigare, att ni först har skapat en tydlig vi-känsla där beteenden skapas utifrån företagets värderingar.

Strategiska frågor

  • Hur pratar vi med varandra och våra kunder? Vad pratar vi om internt och externt?
  • Hur vet vi att vi når fram när vi kommunicerar med varandra?
  • Vilket syfte har vi med vår information?

Vill du veta mer?

Framsidan av boken Jakten på papperstigern av Andreas OdhageDet du har läst är ett utdrag från boken Jakten på papperstigern. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.