Andreas Odhage

Andreas Odhage började sin yrkesbana som sjökapten och seglade ett par varv runt jorden innan han upptäckte att horisonten ser likadan ut runt hela vårt klot. Sedan han flöt i land i mitten av 2000-talet har han arbetat med kvalitets- och miljöledning, förändringsledning och projektledning.

Sedan 2015 är Andreas föreläsare, utbildare och rådgivare inom affärsutveckling, ledarskap och framgångscoaching. Han arbetar även som revisionsledare med affärsfokus och bedriver korståg mot papperstigrar och byråkrati.

Hur arbetar ni egentligen?

Att ha koll på företagskulturen och omvärldens förväntningar är viktigt, eftersom det styr hur ni faktiskt beter er och jobbar för att nå målen. Har du någon gång följt en kunds ärende hela vägen från beställning till leverans? För att få en rättvisande bild av...

läs mer

Planering – om risker och gissningar

Allt går inte att planera. Men den som planerar lyckas oftast mycket bättre än den som inte har någon plan alls. Däremot bör du akta dig för att blanda ihop en plan med en prognos. Prognoser handlar om att gissa. Jag har inte träffat någon som hittills har gissat 100...

läs mer

Pressmeddelande: Sunt förnuft istället för papperstigrar

Problemet med ISO-standard 9001 och kvalitetsledning är att orden låter torra och akademiska. Egentligen handlar standarden om hållbarhet, engagemang och framtidens ledarskap. Det är budskapet som författaren till en ny bok vill sprida. Kvalitetsledning är filosofin...

läs mer

Personal, utrustning och arbetsmiljö

När en medarbetare har flera hattar är det inte bara viktigt att syfte, ansvar och befogenheter måste vara kristallklara för varje roll. I varje roll behöver också personen få den tid, utbildning och verktyg som behövs för att ta sitt ansvar. Sedan kan en person...

läs mer

Gödsla med information

Kvalitetsledning handlar mycket om att ha rätt information på rätt plats och i rätt tid. Det svåra är att veta när rätt plats och tid är. Arbeta därför intensivt med att vara så transparent det går med all information och experimentera med hur och var ni sprider...

läs mer

Socialisera mera och öka förståelsen

Inom en enhet känner man oftast varandra och känner till de lokala målen. Förhoppningsvis känner man till detta tillräckligt väl för att kunna lita på och arbeta hårt för varandra. Men hur är det med kopplingen till andra enheter och avdelningar? Som de där skumma...

läs mer

Organisationens förutsättningar

Alla organisationer har sina egna, unika förutsättningar för att bedriva verksamheten. även inom samma bransch kan det se olika ut. Och det är just i dina och organisationens egna förutsättningar – interna och externa – som kvalitetsledning och framgång tar sin...

läs mer

Visa uppskattning

Det är viktigt att du är noga med att verkligen försöka att uppskatta alla människors bidrag. Det här är svårt och kräver övning, mycket övning. Men att välja att se det positiva hos andra bygger förtroende och tillit för dig. Alla bidrar vi med något, därför är det...

läs mer

Ibland är allt som krävs något litet

Här kommer ett tips för att hitta tillbaka till fokuset och lugnet i en annars kanske stressig vardag. En kvinna som Ulrika Borén hade i coaching jobbar som butikschef på ett stort företag. Hon gick fort upp i varv på jobbet och kände hur tålamodet och...

läs mer

Aktuellt

Här hittar du utdrag från böcker, pressmeddelanden, poddavsnitt, nyheter, tips till dig som författare & reflektioner från oss på förlaget.