Andreas Odhage började sin yrkesbana som sjökapten och seglade ett par varv runt jorden innan han upptäckte att horisonten ser likadan ut runt hela vårt klot. Sedan han flöt i land i mitten av 2000-talet har han arbetat med kvalitets- och miljöledning, förändringsledning och projektledning.

Sedan 2015 är Andreas föreläsare, utbildare och rådgivare inom affärsutveckling, ledarskap och framgångscoaching. Han arbetar även som revisionsledare med affärsfokus och bedriver korståg mot papperstigrar och byråkrati.

Grundkurs i ISO 14001 (Miljöledning)

Syftet med den här utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad standarden ISO 14001 handlar om. Målet är att du omgående ska kunna börja arbeta med miljöledning, ständiga förbättringar och att bidra till att verksamheten blir mer hållbar.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.

Grundkurs i ISO 9001 (kvalitetsledning)

Syftet med den här utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad standarden ISO 9001 handlar om. Efter utbildningen ska du kunna arbeta med kvalitetsledning, ständiga förbättringar och att bidra till att nå verksamhetsmålen.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.

Grundkurs i ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö)

Syftet och målet med utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad ISO 45001 handlar om. Målet är att du ska kunna börja arbeta med ständiga förbättringar och hjälpa verksamheten att arbeta mer strukturerat med arbetsmiljön.

Titta på ett smakprov och gå utbildningen här.