Dagens gäst är Andreas Odhage, som har skrivit böckerna Bli ditt bästa jag och Jakten på papperstigern. Hans mission i livet är att rädda världen från onödig byråkrati och papperstigrar.

Idag ska vi prata om kvalitetsledning. Ett ämne som ger många personer panik, för att de troligtvis ser jobbiga processer och oändligt långa manualer framför sig. Så varför menar Andreas att det egentligen handlar om sunt förnuft?

Ljudtekniker: Erik Almqvist

Poddsummering: Emelie Larsson


Summering av podden

Ordet kvalitetsledning kan ge många människor smått panik för att vi associerar det med otroligt långa processer och krångliga manualer. Idag går därför Andreas Odhage igenom ämnet och tipsar om hur vi kan arbeta med ständiga förbättringar. Inom kvalitetsledning ingår en standard och det handlar om hur människor bör gå till väga för att få en verksamhet att bli framgångsrik, hållbar och långsiktig.

Men vad är egentligen kvalitetsledning? Och varför behövs det?

Andreas Odhage förklarar att kvalitetsledning handlar om ständiga förbättringar. Att ta fram en uppsättning ramar som berättar vad du behöver göra i ett företag för att kunna jobba med att alltid utvecklas och bli bättre. Oavsett storlek på organisationen har du garanterat nytta av det.

Andreas förklarar att problemet hos många företag har varit – och är ibland fortfarande – att de arbetar med standarder som har sitt ursprung från 1980-talet och är utdaterade.

Under den tiden var det lite lätt kaos hos många företag och det blev vanligt att dokumentation blev synonymt med att skapa oändligt många dokument – eller som Andreas kallar dem, papperstigrar. Det blev helt enkelt för många dokument som ingen orkade ta sig tiden till att läsa och det blev därför svårt att göra framsteg och förbättring inom företaget.

Om du vill börja kvalitetsleda

  • Fundera över företagets syfte, strategi, mål, vision, mission och hur ni ska nå era mål.
  • Planera in tid där ni diskuterar strategiska frågor, som just strategi, vision och mission.
  • Våga testa nya saker inom företaget.
  • Läs Andreas bok Jakten på papperstigern, där du får lära dig mer om kvalitetsledning och hur ni kan arbeta för att göra framsteg.
  • Fundera över hur du jobbar med förbättringar som handlar om dig själv.
  • Skippa den uråldriga pärmen för dokumentation. Den skapar bara onödiga papperstigrar.
Andreas Odhage

Andreas Odhage började sin yrkesbana som sjökapten och seglade ett par varv runt jorden innan han upptäckte att horisonten ser likadan ut runt hela vårt klot. Sedan han flöt i land i mitten av 2000-talet har han arbetat med kvalitets- och miljöledning, förändringsledning och projektledning.

Sedan 2015 är Andreas föreläsare, utbildare och rådgivare inom affärsutveckling, ledarskap och framgångscoaching. Han arbetar även som revisionsledare med affärsfokus och bedriver korståg mot papperstigrar och byråkrati.

Pressbild författare
Andreas Odhage (jpg, foto Ida Gyulai)

Pressbilder böcker
Bli ditt bästa jag (jpg)
Jakten på papperstigern (jpg)
The hunt for paper tigers (jpg)

Digitala utbildningar
Grundkurs i miljöledning (ISO 14001)
Grundkurs i kvalitetsledning (ISO 9001)

Kontakt
Assurgo.org
Linkedin