Att arbeta med ett hållbart ledarskap bör vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den strategiska verksamhetsutvecklingen. Det finns flera dimensioner av hållbart ledarskap och det behöver finnas på alla nivåer i en organisation för att få genomslag;

» på individnivå; i det personliga ledarskapet hos alla chefer och ledare, och i ledarskapet för projekten och processerna.

» på organisatorisk nivå; i ledningsgrupperna och på den övergripande chefsnivån.

Det är avgörande att även den högsta ledningen föregår med gott exempel och praktiserar ett hållbart ledarskap i sitt individuella ledarskap och i ledarskapet på organisatorisk nivå.

Hållbarhet på organisatorisk nivå

På den organisatoriska nivån, i ledningsgrupperna och på den övergripande chefsnivån, är en del i ett hållbart ledarskap exempelvis att ha en god planering för kommande chefsförsörjning, att arbeta proaktivt för att utveckla och inspirera personer att vilja bli chefer och ledare – och utbilda dem till det. Om det verkar väldigt stressigt och jobbigt att vara chef, eller att chefen alltid måste vara både perfekt och ständigt tillgänglig, kommer färre att vilja vara det.

Ett hållbart ledarskap på den organisatoriska nivån, exempelvis i ledningsgrupperna, innebär också att säkerställa ett samlat ledarskap i verksamheten, vilket gör den mer robust även vid kriser eller om chefer blir sjuka eller slutar. Med ett samlat ledarskap finns det en gemensam bild av vision, mål och riktning, värderingar och utgångspunkter, fördelning av roller och ansvar, och gemensamma rutiner och arbetssätt. Det märks snabbt i organisationen när ledarskapet inte är samlat och enat i dessa delar.

Kommunikationen och styrsignalerna blir spretiga och det uppstår osäkerhet om förväntningar och vad som gäller.

I ett organisatoriskt hållbart ledarskap finns tydliga förväntningar på vad som ingår i chefsrollen och organisationen hjälper till att sätta gränser för att skapa rimliga roller och ett hanterbart ansvar som chef. Förväntas cheferna i er organisation exempelvis vara tillgängliga på mejl och telefon under helger och ledigheter och förväntas de alltid kunna alla detaljer i olika sakfrågor? Är organisationen uppmärksam på chefer som exempelvis verkar jobba för mycket, som alltid har en extremt hög ambitionsnivå, eller har svårt att sätta gränser mellan arbete och privatliv så den kan hjälpa cheferna att skapa en mer rimlig och hållbar arbetssituation?

Kommunikation, förebilder och att leva som man lär är ytterligare viktiga delar i det organisatoriskt hållbara ledarskapet. Inom organisationen behöver ni som chefer diskutera hållbart ledarskap och fundera över vad det innebär för er i just er verksamhet.

Några exempel på frågor att ställa sig kan vara:

» Vad innebär ett hållbart ledarskap hos oss, i praktiken?

» Lever vi enligt detta?

» Ska man som chef och ledare hos oss kunna vara öppen med att man mår dåligt – var, när och hur?

» Hur kan vi bli bättre på att stötta chefer och ledare som mår dåligt?

Lev som du lär

Det går inte att nog betona vikten av att chefer och ledare föregår med gott exempel och lever som man lär. Det är först när du som chef själv lever enligt den inriktning för det hållbara ledarskapet som ni har identifierat som det blir trovärdigt och möjligt för kollegorna att följa efter.

Den här boken fokuserar mest på hållbarhet i det personliga ledarskapet, det vill säga hur du är som chef och ledare och hur organisationen kan stötta dig i ditt ledarskap. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation för chefer och ledare genom att minska risken för psykisk ohälsa, och göra det lättare för den som drabbats att komma tillbaka till jobbet?

Hållbarhet i det personliga ledarskapet gör att du skapar ett arbets- och förhållningssätt där du över tid har en rimlig arbetsbelastning, en bra balans mellan arbete och fritid och en rimlig stressnivå. Du fyller återkommande på med inspiration och kunskap och du är öppen för att utvecklas och lära nytt av och genom andra.

Alla vinner på ett hållbart ledarskap

Varför är det då så viktigt att jobba med och säkerställa ett hållbart ledarskap? Välmående chefer och organisationer är mer produktiva, får en bättre arbetsmiljö och har lägre sjuktal. Det sammantaget bidrar till mer ekonomisk hållbarhet och ett bättre resultat.

När du har en långsiktigt hållbar arbetssituation och över tid mår bra så ökar också din livskvalitet. Du blir en trevligare och bättre människa. Du lyssnar mer på din omgivning och får därmed nya insikter. Du bidrar mer till din familj, dina vänner och till samhället. Du har roliga hobbys. Du är avslappnad och öppen för det som gör livet gott.

Du sätter också ett gott exempel för chefer och medarbetare, inom organisationen och utanför. Du skapar en ny och mer hållbar norm och en bättre arbetsmiljö för alla. Ett hållbart ledarskap är något som inspirerar och skapar förebilder.

Genom ett hållbart ledarskap blir organisationen mer motståndskraftig vid olika typer av kriser, den blir mindre personberoende och kommer snabbare upp på banan igen.

Ett hållbart ledarskap fokuserar på långsiktigt hållbara arbetssätt, en gemensam bild av vision och mål, dialog, gemenskap och inkludering, produktivitet, hälsa och välmående samt möjligheten att kombinera arbete och fritid. Det gör organisationen till en betydligt mer attraktiv arbetsgivare och att det blir lättare att behålla talangerna. Senare i boken går vi mer in på hur organisationen kan arbeta för ett hållbart ledarskap.

Att fundera på

» Hur hållbart är ditt eget ledarskap?

» Hur hållbart är ledarskapet i sin helhet i din organisation?

» Vilka delar behöver du och din organisation utveckla för att skapa ett mer hållbart ledarskap?


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Chefens dubbelliv – från psykisk ohälsa till hållbart ledarskap – av författaren Hanna Wiik

Det du har läst är ett utdrag från boken Chefens dubbelliv. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.