När du ska skriva inför andra är du antagligen i ett mötesrum. Där brukar det finnas en whiteboard och ett blädderblock. Med lite tur finns det också några tomma väggar där du kan sätta upp papper.

När du använder blädderblock kan du med fördel dra loss arken och sätta upp dem på väggen. Då kan du välja om du vill arbeta med stående eller liggande format.

Blädderblock används oftast som så att du skriver något på en sida och sedan bläddrar du bort den sidan och börjar på nästa. Skriver vidare och vänder bort. På så vis låter du deltagarna se en sak i taget.

Men du kan också sätta upp arken vartefter. Eller innan, och då visa hela bilden. Vad passar bättre för dig?

Tips för att använda blädderblock