Som passagerare i ett flygplan känns det tryggt att veta om att innan varje start och landning går förste- och andrepiloten i ett flygplan igenom en standardiserad checklista med rutiner. Varför gör de det? Svaret är knappast ”så att veckan kan gå på autopilot”, som en av mina kunder sa. Snarare vill piloterna hålla en hög säkerhet, undvika att glömma något och säkerställa att inget oförutsett har dykt upp.

Nu kanske du inte är pilot, men jag tycker ändå att frågan är aktuell. Hur ser din checklista ut för att landa en bra vecka och ge dig själv en flygande start på nästa?

Veckoplaneringen är en av de viktigaste och mest framgångsrika vanor du kan investera tid i. Du behöver svara på tre frågor.

1) När? Bestäm dig för vilken veckodag och tid du föredrar att göra din veckoplanering.

2) Vad? Skapa en checklista som beskriver vad du gör i samband med veckoplaneringen.

3) Varför? Vad är syftet med att veckoplanera? Vilken effekt vill du uppnå? Det kan exempelvis handla om att bli bättre förberedd, att jobba med rätt saker, slippa obehagliga överraskningar eller slippa glömma saker och istället känna lugn inför helgen. När du har valt ut en lämplig tid för veckoplaneringen, boka in den som ett återkommande möte i kalendern. I själva mötesbokningen skriver du in din checklista och syfte, så blir det enklare att följa din nya rutin med framgång.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Gör det nu, Anna Sjödin

Det du har läst är ett utdrag från boken Gör det nu – om effektivitet och inre lugn. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.