De flesta människor har varit med om förändringsarbeten som först har höjts till skyarna för att sedan sluta som bortglömda dokument ingen bryr sig om. Se därför till att du kan förklara, för dig själv och andra, varför det är viktigt att göra förändringen. Hitta ett svar som är konkret och betyder något.

Börja varumärkesarbetet med att titta på var du står i dag. Fundera på vad du inte är nöjd, och varför. Skriv ner de här anledningarna. Ta sedan fram anteckningarna om varumärkesjobbet känns tungt eller om du tappar motivationen.

Se även till att du och ledningsgruppen är överens om varför varumärkesjobbet behövs – innan ni kör igång. Människor ser sällan saker på samma sätt. Om ni utgår från olika startpositioner kommer ni att fortsätta resan åt olika håll. Se därför till att prata ihop er om vad ni tycker och varför ni tycker det. Vad är det som ska ändras och varför? Vad är problemet i dag? Vad är förväntningarna på varumärkesarbetet? Vilken effekt är ni ute efter?

Jag rekommenderar att du skriver ner en kortfattad förklaring av nuläget och ditt varför. I sin enklaste form kan det räcka med något i den här stilen.

På grund av bristen på utbildad personal har vi svårt att rekrytera nya kollegor. Det gör att vi måste tacka nej till kunder. På sikt riskerar det att leda till att andra företag plockar åt sig de här uppdragen och kunderna. Därför vill vi skapa en starkare, positiv och mer värderingsstyrd organisation för att locka till oss ny personal och bättre behålla den befintliga.

Gör en nollmätning

Om du inte ser eller förstår vilka problem och möjligheter företaget står inför blir det svårt att driva ett framgångsrikt varumärkesarbete. Det är bara genom att du och kollegorna pratar ihop er, och får en gemensam bild av nuläget, som ni kan börja fundera på hur ni ska ta er framåt.

Under mina uppdrag brukar jag prata med så många som möjligt av de anställda för att ta reda på vad de tycker. Istället för att göra enskilda intervjuer – vilket ofta tar för mycket tid – kan du samla kollegorna i mindre grupper, exempelvis utifrån arbetsgrupper, avdelningar och kontor.

Strunta i invecklade frågemallar. Tänk på farmor. Håll det enkelt. Det räcker om du ställer tre frågor och sedan lyssnar intensivt. Vad är det som funkar? Var finns problemen? Hur kan saker bli bättre?

Genom att göra en nollmätning nu blir det lättare framöver att se hur långt ni har kommit med varumärkesjobbet.

Tydliga, engagerande mål

En av de viktigare sakerna – både för att skapa välfungerande team och framgångsrika varumärkesjobb – är att alla har en tydlig bild av målet. Det handlar om att hitta svaret på frågan varför. Vad är poängen med allt det här? Vad är ditt framtida önskeläge? Och hur ska ni kunna veta när ni är framme?

Bara för att du förstår siffrorna på powerpointen kanske inte de andra gör det. Och även om de förstår siffrorna, bryr de sig? Går de igång och blir engagerade av målet?

Är målen otydliga? Gör dem tydligare. Är målen för stora? Skapa delmål. Bryr sig ingen om målen? Trimma dem eller hitta nya. Försök förstå vad det är som kan driva dig och kollegorna framåt.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Fråga farmor, av Joakim Hedström

Det du har läst är ett utdrag från boken Fråga farmor – varumärkesarbete i vardagen. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.