När du har en formell chefsroll är du under stark press från många olika håll. Du ska leverera resultat i verksamheten. Du ska skapa en bra stämning med välfungerande samarbete och god arbetsmiljö i ditt team. Du ska ansvara för budget, planering, uppföljning och ha beredskap för olika slags kriser. Du ska representera verksamheten i organisationen och utanför den, medverka i nätverk och olika evenemang. Förmodligen ska du också bedriva ett aktivt utvecklings- och förändringsarbete som transformerar verksamheten, och kanske göra nedskärningar.

Chefer stressas till psykisk ohälsa

Varje gång du kommer in genom dörren eller blir synlig i ett (digitalt) möte är det som att du får en strålkastare på dig – du kan inte gå under radarn och allt du gör och säger har stor vikt.

Som chef behöver du tidigt inse att du inte kan göra alla nöjda. Alla kommer inte att tycka om dig och du kommer aldrig att bli klar med dina arbetsuppgifter. Det kommer alltid att finnas mycket mer att göra än du kommer att hinna med och oavsett hur mycket du än lyssnar, skapar delaktighet och delegerar så kommer det alltid att finnas personer som vill att det ska vara på ett annat sätt. Du kommer att känna dig otillräcklig på många olika sätt och det skapar ofta stress.

Vi måste prata om vad det innebär

Jag tror vi ska vara öppna med att det innebär en stor press att vara chef. Det gör att om du inte mår bra innan du blir chef är det inte så sannolikt att du mår bättre av att vara chef. Har du en känslighet för stress och press, eller har du behov av att vara omtyckt av alla, så kommer du att få det tufft som chef – åtminstone om du ska driva förändring och utveckling mot tydliga mål och inom vissa ramar. Det betyder inte att du inte kan vara chef men du behöver hitta sätt att hantera den utsatthet som rollen innebär. Personligen har jag alltid trivts med att vara chef men jag tror också att pressen i chefsrollen har förstärkt min upplevda stress och i vissa delar bidragit till min psykiska ohälsa.

Vi behöver diskutera vad som är rimliga krav på en chef, vad som är möjligt att hantera i chefsrollen och hur förväntningarna ser ut på chefen. Här har organisationen ett stort ansvar att öppna upp för den här typen av samtal och skapa en tydlighet kring vilka förväntningar som finns på cheferna i en organisation. Ju tydligare förväntningarna kan kommuniceras, desto mindre blir upplevelsen att vara otillräcklig, vilket kan minska stressen. Det behöver också finnas en öppenhet om att även chefer kan må dåligt och att det är okej att prata om det.

Att fundera på

» Känner du till vilka förväntningar organisationen har på dig som chef?

» Har ni diskuterat vad som är rimliga krav på cheferna i din organisation?

» Känner du dig oftast tillräcklig eller otillräcklig i din chefsroll?


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Chefens dubbelliv – från psykisk ohälsa till hållbart ledarskap – av författaren Hanna Wiik

Det du har läst är ett utdrag från boken Chefens dubbelliv. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.