Det spelar ingen roll vem du är, vad du jobbar med eller var du kommer från. För att du ska göra något annorlunda efter att ha läst den här boken måste vi inspirera och bjuda in dig. Det är först när du gör innehållet till ditt eget som du kanske vågar dig på en förändring.

Därför använder vi korta kapitel och mängder av övningar. Det gör att du enkelt kan provsmaka och se vad som passar dig. Vi släpper alltså in dig i skapandeprocessen istället för att säga att du blint måste följa en lista med hundra steg.

Om du vill få med dig människor – och hjälpa dem att utvecklas – behöver du fokusera på att göra dem delaktiga. Den som är delaktig är en aktiv och betydelsefull del av något. Den får alltså säga vad den tycker, blir lyssnad på och har inflytande.

Därför har det blivit dags att ge dig några tips för att du ska få till mer engagerande dialoger.

Ge aldrig svaren

Efter en av Joakims föreläsningar på ett universitet kom den ansvariga läraren fram till honom.

”Ett sådant här engagemang brukar vi aldrig ha. Det fanns ingen som höll på med datorn eller mobilen. Först funderade jag på vad det var som gjorde det. Sedan kom jag fram till att du aldrig gav dem några svar. Istället uppmuntrade du en diskussion och ställde fler frågor, så att de själva fick komma fram till svaren.”

Din uppgift är att vara dirigenten eller programledaren som summerar och leder diskussionen framåt. Du kommer aldrig hjälpa människor att förändra sina liv genom att berätta så här funkar världen och allt blir bra om du bara följer mina råd. Vi människor är betydligt mer komplicerade varelser än robotar som blint följer färdiga instruktioner.

Använd frågor

Det första tipset, som vi redan har berättat om, är att ta reda på vilka förväntningar lyssnarna har på dig och det du ska prata om. Fråga dem vilka utmaningar och problem de vill ha svar på. Skriv sedan ner kommentarerna på ett stort papper eller en whiteboard som alla kan se. Då blir det enkelt att i slutet av föreläsningen stämma av om du har fullgjort dina uppgifter.

Säg att det när som helst går bra att ställa frågor och att de inte behöver vänta till slutet av föreläsningen. Se även till att pausa under färden och aktivt bjuda in dem som lyssnar.

”Är det någon som har några frågor eller tankar innan vi går vidare?”

Det visar att du är där för deras skull och kan anpassa innehållet utifrån det.

Använd ormgropar

Du känner säkert till övningen att låta människor diskutera saker i bikupor, det vill säga två och två. Problemet med bikupor är att människor ofta sitter bredvid personer de känner. Därför pratar vi hellre om ormgropar. Det är när du tussar samman två eller fler människor, som inte känner varandra, och låter dem diskutera någonting.

Inled med att be åhörarna sätta sig bredvid någon de inte känner alls eller så väl. Låt dem sedan diskutera en fråga under en minut. Några av fördelarna är att de blir delaktiga och lär känna nya människor. Inom en organisation hjälper ormgroparna även till att bryta ner väggar och skapa större förståelse mellan avdelningar.

Gå ut i publiken medan ormgropen pågår. Då avdramatiserar du övningen, blir en del av det som pågår och hör dessutom hur diskussionerna går. Du får även en chans att kunna knuffa igång samtalen om de fastnar.

Avsluta ormgropen med att fråga om någon vill dela med sig av det de pratade om. Var nyfiken och visa att du är intresserad av att få reda på hur samtalen gick. Fånga upp och skriv ner citat och dina egna reflektioner. Kolla om det uppstod några nya frågor eller insikter. Är det något du kan använda senare i föreläsningen?

Om ingen vill inleda kan du ta upp anonymiserade delar av vad du hörde när du gick runt bland grupperna. När människor delar med sig av vad de pratade om kommer de att märka hur snarlika samtalen var, om än med olika detaljer. Det brukar skapa en starkare vi-känsla i gruppen.

Variera dig

Hjärnan älskar omväxling och nya saker. Använd det för att hålla uppe intresset. Gör en kort övning, föreläs vidare, spela upp musik, kör en ormgrop, rita saker på tavlan och be sedan alla hjälpa dig att möblera om i rummet.

Medan Magnus älskar att dansa och sjunga loss på scenen med publiken för att lätta upp stämningen, tycker Joakim om att dela ut småpresenter i form av godis och böcker till dem som är först med att öppna upp sig inför de andra.

Hur gillar du att variera dig?

Uppmuntra dem att reflektera

Ett enkelt sätt för att skapa en röd tråd och delaktighet är att börja föreläsningen med att ge åhörarna något du vill att de ska tänka på.

”Innan vi ger oss för i dag kommer vi att diskutera ett antal frågor, som du redan nu kan börja fundera på.”

Några exempel på frågor kan vara: ”Vad tycker du har varit mest intressant, och varför då?” Eller: ”Vad tar du med dig som du ska prova efteråt, för att göra saker annorlunda?”


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Prata så någon bryr sig, Joakim Hedström och Magnus BergmanDet du har läst är ett utdrag från boken Prata så någon bryr sig. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.