Det finns två tydliga sätt att se på detta med att göra skillnad. Båda kan sägas vara rätt och samtidigt fel. Hur så? Jo, många har lärt sig redan som barn att en enda liten människa inte kan göra skillnad. Du är ju bara en. Det finns så många människor i varje land och så många länder i världen att det inte märks vad just du gör. Eller inte gör. Det är det ena synsättet. Ofta hörs det i samband med större världshändelser, som exempelvis krig.

Det andra synsättet handlar om att du är en del av ett större sammanhang. Därför måste du ta ditt ansvar och göra det som krävs av dig. Sådana resonemang kommer ofta upp i demokratiska frågor, inte minst när det är valtider. Det talas om att soffliggarna – de som väljer att inte rösta i ett val – kan ha en direkt påverkan på vem som i slutänden vinner valet.

Sanningen finner vi kanske någonstans mittemellan.

Agenda 2030 har skapats för att vi ska kunna uppnå hållbar utveckling. Den har världen som utgångspunkt.

Därför är målen globalt beskrivna. Samtidigt kan målen bara få verklig kraft om varje individ, verksamhet, stad, region och land gör sin del. Det är orimligt att som enskild person, verksamhet eller ens stad ta ansvar för alla de globala målen eller den totala hållbara utvecklingen. Men du är en del av världen.

Enklast är då att utgå från det du själv känner till och kan påverka: din egen vardag och din dagliga verksamhet. Om du kan ta dig, ditt företag och staden du bor i lite närmare målen, kommer också världen som helhet närmare dem.

Du som individ gör skillnad, men du kan rimligen inte ensam bära ansvaret för hela världens framtid.

Våga pröva nytt

Frågan om hållbarhet är komplex, eftersom den handlar om hela världen, hela klimatet och hela mänskligheten. Därför finns det inte en enkel lösning på alla utmaningar. Därmed är det heller inte enkelt att slå fast vad som är rätt och fel att göra, utan detta måste prövas fram genom mod och målmedvetenhet.

Vi ska nå ett mål, men exakt hur vägen dit ser ut kan vi inte veta. Men ett kan vi säga: om vi inte vågar pröva oss fram längs den okända väg som ligger framför oss kommer vi aldrig nå målet.
Därför är det kanske inte de stora förändringarna på landnivå som kommer att göra skillnad, utan de många små. De nya vanor, beteenden och prioriteringar som du, jag och alla andra människor bestämmer sig för att faktiskt våga och orka testa.

Om du vill ha annorlunda resultat måste du också ändra på något du gör, annars lär du få svårt att lyckas.

Berätta vad du redan gör

Med den här boken vill jag även visa att du redan gör en massa bra saker. Det som behövs nu är att berätta om det – ännu mer och tydligare – för andra. Det får nämligen positiva effekter på flera plan.

Till att börja med mår vi människor bra av att känna att vi bidrar till goda saker och att vi bygger upp och utvecklar något. Dessutom är vi flockdjur. Vi är känsliga för vad omgivningen tänker och tycker om, och beter oss därför gärna som övriga i flocken. Alltså är chansen stor att du inspirerar fler att göra något liknande.

Det är faktiskt okej att vara lite osvensk och berätta om något bra du gör. Berätta vid fikabordet på jobbet att du har blivit blodgivare och mår bra av det. Eller att familjen bestämt sig för att sätta in pengar till välgörenhet i stället för att skapa ett berg av julklappar, eftersom barn och barnbarn lär få nog med klappar ändå.

Om du är engagerad i föreningslivet, säg det. Kanske kan du väcka en slumrande eldsjäl till liv, som också inser hur skoj och givande det är att träna barn i handboll, ridning eller basket – eller att hjälpa den lokala föreningen med information och marknadsföring.

För företagare brukar detta med att berätta om den egna verksamheten vara en ganska enkel sak. Många som gör särskilda insatser för samhället får diplom och utmärkelser av det lokala näringslivet. Tillhör du den skaran? I så fall: beröm ledningen, beröm personalen och sätt upp alla fina diplom på en plats där hela företaget kan se dem och känna stolthet.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Gräv där du står, skriven av författaren Anna Lövheim

Det du har läst är ett utdrag från boken Gräv där du står. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.