Man kan lära sig saker på olika sätt. Dels genom böcker såklart, och på föreläsningar, workshops och helt enkelt genom att prova på nya saker. På förlaget gillar vi formen kunskap på nolltid, eftersom det är kul att snabbt lära sig något nytt. I helgen hade jag förmånen att få lära mig ett nytt sätt att sjunga.

Det är så att jag sjunger i en liten kör och igår hade vi, ihop med några andra körer, en heldagsworkshop med gospeltema. Vi hade inte övat in sångerna i förväg och hade heller inte sjungit tillsammans innan. Alla deltagare hade däremot fått varsitt häfte med noter och en länk till en hemsida där alla stämmorna fanns inspelade.

Innan kördagen hade vi alltså, var och en på sitt håll, lyssnat in oss på våra stämmor som förberedelse. I går morse träffades vi och övade hela dagen ihop med de inhyrda körledarna Anki och Magnus Spångberg.

Som ett intensivt gympapass

Det blev en intensiv dag där många av oss fick lära oss att släppa på kontrollen vad gällde noter och texter, och helt följa dirigenterna. För det är så mycket av gospeln är uppbyggd, genom att körledaren (eller pastorn) skickar ut ett ”call”, varvid kören eller församlingen ger sin ”respons”. Den totala koncentrationen på att följa dirigenten under hela dagen var som ett slags inre intensivt gympapass, allt annat försvann ur huvudet. På konserten som avslutade dagen sattes vår koncentration än mer på prov, för paret Spångberg överraskade oss i kören med både en spontant insatt sång (som vi alltså inte alls hade repeterat) plus att de bjöd publiken på tre önskemelodier. Som vi alltså fick sjunga helt oförberett, bara genom att följa dirigenten och musiken.

Affärsidé att inspireras av

Visst har de här körledarna kommit fram till en käck affärsidé? De vill lära ut hur man sjunger gospel och få deltagarna att uppträda med sina nyvunna kunskaper. Dessförinnan har de sett till att deltagarna förbereder sig på egen hand. Under workshopen övar man ihop och har roligt under en dag. Och får visa hur bra det gått – redan samma dag. Visst vore det här något för andra utbildare och föreläsare att inspireras av? Tänk dig till exempel att du vill lära ut hur man håller tal under en dag. Deltagarna ska då förbereda ett tacktal och ett hyllningstal innan själva kursdagen, där de får finslipa talet och själva tekniken. Dagen avslutas sedan med en måltid där deltagarna håller sina tal för varandra. Vilken grej!