Som bekant är alla människor olika, och tänker därmed på olika sätt. Och det är ju toppen! Det är just detta kreativitet handlar om: att tänka annorlunda. Om alla anställda på ett företag eller inom en bransch tänkte likadant skulle troligtvis inte särskilt mycket hända.

Första frågan du bör ställa dig själv är: Utifrån mötets syfte eller frågeställning, vilka ska bidra till det kreativa mötet och de nya idéerna och lösningarna? Kan vi bjuda in någon extern person till vår vanliga grupp för att få nya inspel och tankar?

Till exempel:

  • Kan du låna in en medarbetare från en annan avdelning? Någon som kan något specifikt eller bidrar med energi och idéer?
  • Skulle det vara bra att få med en kund i idéprocessen?
  • Finns det någon i en helt annan bransch som vi skulle kunna inspireras och få idéer av?

Vill du veta mer?

Framsidan av boken Kreativ på jobbet, Kristina Swenningsson och Ewa SvenssonDet du har läst är ett utdrag från boken Kreativ på jobbet – roligare och smartare möten. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.