Som bekant är alla människor olika, och tänker därmed på olika sätt. Och det är ju toppen! Det är just detta kreativitet handlar om: att tänka annorlunda. Om alla anställda på ett företag eller inom en bransch tänkte likadant skulle troligtvis inte särskilt mycket hända.

Första frågan du bör ställa dig själv är: Utifrån mötets syfte eller frågeställning, vilka ska bidra till det kreativa mötet och de nya idéerna och lösningarna? Kan vi bjuda in någon extern person till vår vanliga grupp för att få nya inspel och tankar?

Till exempel:

  • Kan du låna in en medarbetare från en annan avdelning? Någon som kan något specifikt eller bidrar med energi och idéer?
  • Skulle det vara bra att få med en kund i idéprocessen?
  • Finns det någon i en helt annan bransch som vi skulle kunna inspireras och få idéer av?