Jag intervjuades nyligen av Svenska Dagbladet och fick bland annat ge några tips kring hur du drar igång ett eget affärsnätverk. Här är lite mer som du kan tänka på.

Du har säkert en anledning till att vilja dra igång ett nätverk. Kanske är det för att göra affärer? Eller för att bolla tankar med andra i liknande situation? Eller så vill du sätta dig själv i centrum i marknadsföringssyfte? Kanske vill du dra igång ett kvinnligt nätverk, ett nätverk för människor i samma bransch eller i samma geografiska område. Det skulle även kunna vara ett nätverk för människor i samma position, som HR-chefer eller egenföretagare.

Även om syftet med nätverket är att byta erfarenheter kommer du med stor sannolikhet även få annan nytta av ditt nätverk. Det kan handla om nya affärer, jobberbjudanden, och helt säkert handfasta råd och välkommen stöttning och peppning.

Var börjar du?

Hur hittar du spännande människor till ditt nätverk? Börja med att prata med dina bekanta som du vill bjuda in. Sedan ber du dem i sin tur att fundera på lämpliga kandidater. Och dessa får i sin tur föreslå deltagare. Det kommer att skapa en snöbollseffekt som gör att du får ett nätverk som inte bara består av dem du redan känner.

Tänk på mångfalden när du letar efter medlemmar. Vill du att det bara ska ingå kvinnor i nätverket kan du till exempel tänka på att få med människor i olika åldrar, olika branscher och med olika härkomst. Så länge nätverket har ett gemensamt syfte kommer diskussionerna och erfarenhetsutbytet bli mycket mer spännande än om ni är för lika.

Lockbete

Jag har anordnat hundratals nätverksträffar av olika slag och min erfarenhet är att deltagarna är mycket mer benägna att komma på träffarna om man har någon intressant programpunkt inplanerad. Det kan vara ett studiebesök, en gästföreläsning eller en chokladprovning.

Även om man inte har någon extern gäst kan man be någon eller ett par av deltagarna att berätta om en erfarenhet, ta upp frågor de vill lyfta i gruppen eller helt enkelt presentera sig själva lite närmare.

Däremot är huvudsyftet att nätverka. Se därför till att planera in mycket tid till att fika, prata och diskutera. Det är dessa stunder deltagarna främst kommer att ta med sig från nätverket, och det som i efterhand gör att de tyckte att träffen var givande. Även om de ursprungligen kom för den där föreläsaren – eller chokladprovningen.

Samarbetsövningar

Det är också bra att ha med en enkel lära-känna-övning eller samarbetsövning på träffarna. Det kan vara så enkelt som att man pratar en stund med sin närmaste granne och sedan presenterar den för de övriga i gruppen – istället för att medlemmarna presenterar sig själva.

Eller så kan man hålla en rask speedmeeting-övning. Då har du förberett en fråga som: ”Hur skulle vi två kunna göra affärer ihop?” eller något mer socialt inriktat: ”Vad har vi för gemensamma intressen?”.

Deltagarna ska diskutera frågan två och två, ståendes på golvet. De får 2 minuter på sig innan du klappar i händerna och ser till att de byter samtalspartner. Syftet med den här övningen är att få upp energin i rummet. Dessutom hjälper du deltagarna att leda in tankarna på det de har gemensamt och hur de kan hjälpa varandra. När medlemmarna känner varandra och vet vilka behov nätverket har – det är då det händer saker.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Nätverka med hjärtat – och gör bättre affärer, av Helene EngströmDet du har läst är ett utdrag från boken Nätverka med hjärtat. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.