Tips 1: Välkommen

När jag, Anna, träffar nya brukare och deras familjer för första gången är jag medveten om att de egentligen inte vill ha mig där. Därför rustar jag mig inför ett första möte genom att försöka tänka mig in i deras situation och att jag inte ska ta åt mig personligen om brukaren eller de anhöriga verkar låga eller pratar väldigt lite. Jag vet att de flesta har träffat många assistenter innan mig och kan vara frustrerade över hur svårt det är att hitta bra och varaktig personal.

Det kan ta lång tid att få beslut om avlastning, assistans eller både och. Sedan kommer processen att rekrytera personal och komma in i situationen att ha en främmande människa hemma. Allt detta tär enormt och det är hos anhöriga vanligt med utmattningssyndrom, depressioner och apati, i perioder eller mer eller mindre konstant.

Jag, Susanne, håller med Anna och uppskattar förståelsen för att det kan vara jobbigt att släppa in nya människor. Tänk dig att du har utomstående hemma när ditt hem ser fördjävligt ut, när ditt hår är flottigt, benen orakade, diskberget växer, kattfan har spytt och du bara drömmer om att få vara ifred en stund och vila. Det är lätt att skämmas över sitt hem, hur du mår och känna krav på att du måste ta tag i hemmet och dig själv när du har assistenter i ditt hem.

Det krävs mycket av anhöriga att inte känna sig obekväma sådana dagar. Särskilt när en ny assistent kommer in med sin härligt positiva energi kan det kännas övermäktigt och otroligt utlämnande.

Tips 2: Bemötande

När vi skolar in nya assistenter händer det ofta att de vänder sig till oss, inskolande assistenter, i stället för till brukaren. Lika ofta händer det att de nya assistenterna vänder sig direkt till brukaren. Skillnaden i hur brukaren känner och agerar blir enorm. Det blir mycket lättare att lära känna en person som känner sig sedd, lyssnad på och förstådd och er relation har då mycket större chans att utvecklas.

När vi assistenter har ett respektfullt bemötande gör det personen vi ska hjälpa bättre till mods. Ingen människa ska någonsin behöva känna sig osynlig, förminskad och pratad till i tredje person – särskilt inte i sitt eget hem – oavsett hur verbal personen är eller hur mycket den uppfattar.

» Tilltala alltid brukaren direkt.

» Ha ögonkontakt med brukaren så ofta som möjligt.

» Prata aldrig om brukaren i närheten av brukaren eller över dennes huvud.

» Prata alltid så att brukaren hör vad ni säger vid inskolning eller avlösning. Viska inte.

» Ställ frågor och visa att du är nyfiken och intresserad av brukaren oavsett om brukaren kan tala eller inte.

» Ifrågasätt aldrig brukaren eller dennes val.

» Fråga om du inte förstår.

» Var ödmjuk och lyhörd.

Att fundera på

Vad är dina tips för bemötande av brukare?

Tips 3: Bota okunskap

När du är ute med personen du hjälper och gör ärenden på stan möter du ofta människor med mindre erfarenhet och förståelse kring funktionsvariationer. Dessa kan ibland bli osäkra och vända sig till dig som assistent i stället för till brukaren.

Du kan göra skillnad genom att vänligt hjälpa människor förstå, genom att förtydliga med ditt kroppsspråk och tal, vem ärendet gäller och vem som ska ha allt fokus. Ibland kan du behöva förklara mer utförligt vad din uppgift som assistent innebär och genom det göra mötet bättre, mer respektfullt och tryggt. När du förklarar blir det som en bonus eftersom du utbildar andra i bemötande av personer med funktionsnedsättning. Så jäkla bra!

Vi har upplevt att många brukare känner sig kränkta när människor inte tilltalar dem direkt. Du kan behöva förklara för din brukare att dåligt bemötande och ignorans i de flesta fall beror på okunskap och rädsla.

Att fundera på

Hur kan du med ditt kroppsspråk tydliggöra vem som är kund, gäst eller besökare?

Hur kan du på ett vänligt sätt förklara vad din roll som assistent innebär?


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Stolt assistent, skriven av författarna Anna Andersson och Susanne Saxwold

Det du har läst är ett utdrag från boken Stolt assistent. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.