Många säger att de vill ha effektiva möten utan att egentligen kunna förklara vad de menar eller vad de själva behöver göra. Jag ville gå till botten med vad som krävs för att få riktigt bra möten och tog hjälp av ett analysföretag.

Vid två tillfällen, 2019 och 2021, ställde vi över 40 frågor till 500 heltidsanställda i organisationer med fler än 26 medarbetare.

Kanske känner du igen dig i följande fakta?

Utdrag från undersökningarna

» Ett typiskt standardmöte är 60 minuter långt. Min gissning är att det beror på lathet och gammal vana.

» I genomsnitt slutar också vart sjätte möte för sent.

» 51 procent av alla på mötet vet inte ens vad som egentligen har bestämts på mötet.

» Bara 32 procent ber om förtydligande om syfte, mål eller agenda saknas för de möten de blir kallade till.

» 44 procent tackar ja till möten som de anser att de inte borde vara med på.

» Hela 60 procent av alla som leder möten saknar helt utbildning för uppgiften. Utan ny inspiration eller uppdaterad kunskap kör de alltså på i gamla vanor.

» Bara 10 procent svarar att ”alla eller nästan alla” av deras möten är effektiva.

Min slutsats är att det ganska enkelt går att få fler effektiva möten för den som vill.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Världens bästa möten, skriven av författaren Fredrik BauerDet du har läst är ett utdrag från boken Världens bästa möten. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.