Att arbeta kreativt ska vara roligt! Finurliga lösningar kan ge ett lekfullt och lättsamt intryck i möteslokalen.

Lek handlar, precis som kreativitet, om att upptäcka och att utforska med nyfikenhet och förundran. Med lekfulla detaljer i den fysiska miljön väcks deltagarnas vilja att utforska. Just där finns engagemanget och skaparlusten!

Flera sinnen

Många tänker också bättre när de får göra något med händerna. Att skriva, bygga, modellera och rita gör att deltagarna använder fler sinnen och bidrar till idéprocessen. Och för ett kollektivt lärande är det effektivt att samlas kring att skapa en gemensam skiss/bild eller bygga modeller.

Enkla detaljer som olika lådor och burkar med överraskande innehåll, pennor, bilder och annat i är bra hjälpmedel. Leksaker, lego, lera, ritmaterial, bollar kan vara bra rekvisita.

Visuella idéer

Låt gärna deltagarna skriva anteckningar på bordsytor, lägg fram A3-papper eller använda stora väggytor. Det gör det möjligt att visualisera idéer på olika sätt och det är inte för intet som uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” finns. Förutom att anteckningarna blir mer tydliga för hela gruppen ger det också en mer personlig miljö, där ni i verksamheten bokstavligen skapar omgivningen. Alla i gruppen är med och skapar just er kreativa miljö.

Skapa gärna en tävling eller utmaning kopplad till en frågeställning som går ut på att skapa eller bygga något. Några exempel: Bygg företagets värdeord. Hur skulle en ny reception se ut? Avsluta dagen med en utställning!


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Kreativ på jobbet, Kristina Swenningsson och Ewa SvenssonDet du har läst är ett utdrag från boken Kreativ på jobbet – roligare och smartare möten. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.