Dagens gäster i podden är Sverker Wadstein och Lasse Stjernkvist, författarna till boken Å ena sidan – en bok med det knasiga syftet att få till en mer balanserad politisk debatt.

Lasse är journalisten som blev partisekreterare för Socialdemokraterna. Idag är han bland annat krönikör hos ett antal tidningar och utredare på Regeringskansliet. Sverker arbetar till vardags med ledarskap, konflikthantering och familjerådgivning. Han är relationsexpert i radio och var under lång tid aktiv inom Liberalerna.

Idag ska vi prata om det politiska debattklimatet. Är det mer polariserat idag? Om det stämmer, vad kan vi göra åt det? Vi tar avstamp i författarnas bok, den förra valrörelsen och svekdebatten efteråt.

Ljudtekniker: Erik Almqvist