Det finns såklart många sammanhang där diagram passar in – från månadsmötet med chefen till artikeln i en tidning som når miljontals läsare.

De används också ofta i så kallade dashboards, en sorts sammanställning av data som ska ge läsaren en snabb uppfattning om läget. Där kan du förmoda att det är ett mindre antal läsare som dagligen tittar på grafen eller graferna.

Diagram kan användas när det har gått riktigt dåligt och det är någons jobb att dölja informationen, som i ett lite sämre bokslut eller i ett val där rösterna inte föll som förväntat. Det kanske är så att ett företag släpper ut mycket koldioxid och hellre vill illustrera minskningen i procent månad för månad (än att visa de totala utsläppsvärdena).

Du kan använda diagram för att understödja din egen kunskap, samband mellan en genomförd aktivitet och resultatet av det eller när du ska visa hur bra din Facebookreklam har gått.

I alla dessa situationer är förutsättningarna och läsarna av diagrammen helt olika. Därför måste också din design och inramning av diagrammen skilja sig åt och byggas för mottagarna.

Lyckligtvis vet du, som grafskapare, oftast vem mottagaren är. Skapar du en graf där läsaren bara vill se att nivåerna ser bra ut månad för månad? Är det så att du har djupdykt in i ett dataset och funnit något som ingen annan har sett och som du vill berätta för berörda parter om? Är det så att du vill belysa en speciell detalj i ditt dataset och få dina läsare att också fokusera på just det (och inte något annat som också döljer sig i dina data)?

Du vet ofta sammanhanget

Grafer eller diagram är i stort sett aldrig helt ensamma, det finns nästan alltid saker runt omkring. Det kan vara texter, en artikel eller årsrapport. Din graf ska understödja, och kanske till och med inspirera, läsaren att ta in mer information, och det som finns runt omkring hjälper dig.

När du vet i vilket sammanhang ett diagram publiceras kan du förenkla det. Om du exempelvis presenterar en kundundersökning, kan du utgå från att läsaren förstår att diagrammet handlar om på vilket sätt dina produkter utmärker sig mot konkurrenternas. Då räcker det med en tydlig rubrik och några årtal.

Vart ska ditt diagram ta vägen? Finns det information runt omkring som gör att du inte behöver berätta lika mycket, eller tvärtom – är ditt diagram ingången som får folk att vilja läsa resten? Titta på hur du själv läser en artikel på en dagstidnings webbplats. Börjar du med grafiken och läser sedan det som står runt omkring om du tyckte att grafiken var intressant? Jag gör det ganska ofta, och jag tror inte att jag är ensam om det.

Enkel checklista

  1. Vad behöver läsaren veta om i förväg för att förstå din graf? Beroende på vilka som kommer att titta på din graf kanske du måste berätta vad den handlar om. Gör du en graf som ska läsas av aktiesparare kan du förutsätta viss grundkunskap, medan du kanske måste förklara mer om du ska göra en graf för en brokig skara intressenter i en bostadsrättsförening.
  2. Använder du förkortningar som läsaren behöver känna till eller kan du skriva ut orden så att alla förstår?
  3. Vad vill du att läsaren ska få för insikt? Finns det en poäng i att vid sidan om grafen skriva vad det är du vill att läsaren ska förstå? Eller vill du att de först ska läsa grafen och dra egna slutsatser om den?
  4. Har du designkrav att ta ställning till? Måste du ta hänsyn till en viss grafisk profil eller tillgänglighetskrav? Du kan läsa mer om detta hos Myndigheten för delaktighet.
  5. Vad kan du ge läsaren som är mer än vad den förväntade sig? Kan du bidra med insikter om det du analyserat, saker som läsaren kanske inte kände till eller kan utläsa på egen hand?
  6. Även om du ska få läsaren att förstå just din poäng och din historia, kan du ändå smyga in detaljer i grafen som bygger upp din argumentation och ger läsaren mervärde?
  7. I vilken kontext ska din graf presenteras? Behöver du ta hänsyn till någonting i grafen utifrån det?

Vill du veta mer?

Framsidan av boken Diagram helt enkelt, skriven av författaren David StavegårdDet du har läst är ett utdrag från boken Diagram helt enkelt. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.