Nu kommer vi in på det praktiska arbetet. Härifrån blir boken mer fokuserad på själva hantverket. Vi börjar såklart enkelt.

Om du vill skicka ut enkäter eller undersökningar finns det goda skäl att fundera på hur du vill presentera svaren. I det här exemplet ställde ett företag frågan om deras webbplats var lättnavigerad.

Titta på de två exemplen och fundera en stund över de här frågorna.

  • Vad tänker du på när du ser diagrammen?
  • Vilka skillnader ser du mellan exemplen?
  • Belyser de olika saker? I så fall vad?
  • Vilket av exemplen ser du oftast?
  • Är det ena bättre än det andra? Varför då?

Vår webbplats är enkel att hitta på

Diagram helt enkelt: Ny webbsida, rubrik

Diagram helt enkelt: Ny webbsida, diagram b

Det här är vad jag ser

I det övre exemplet fokuserar företaget egentligen på att de två liggande diagrammen är lika långa. Ögat ser det och då läggs betoningen på att det är just procent som anges och att summan därför bör bli hundra.

I det nedre exemplet har företaget inte brytt sig om att diagrammen ska kännas lika långa. I stället har skaparen centrerat dem kring en tänkt mittpunkt, som är noll.

Den här uppställningen gör att ögat har lättare att se hur mycket mer positiva människor är efter förändringen.

Lägg även märke till det naturliga flödet. Eftersom vi läser från vänster till höger har grafskaparen valt att lägga negativa svar (i rött) till vänster och positiva svar (i grönt) till höger.

Vilket exempel som är bäst får du avgöra från fall till fall. I det här sammanhanget föredrar jag det nedre.

En busig sak

Jag vet inte om du lade märke till detta, men i det första exemplet har jag lagt efter förändringen överst. I det nedre ligger det underst, vilket känns mer logiskt eftersom vi läser uppifrån och ner. I det här exemplet vill vi även fokusera på det senare, alltså förbättringen efter åtgärden.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Diagram helt enkelt, skriven av författaren David StavegårdDet du har läst är ett utdrag från boken Diagram helt enkelt. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.