Det finns väldigt många olika typer av diagram. Så när passar de, och till vad? Här får du några exempel på diagram och hur du kan användas. Du hittar ännu fler i boken Diagram helt enkelt.

***

Linjediagram

Ett exempel på hur mycket hundar och katter saknar dig över tid.
Ett exempel på hur mycket hundar och katter saknar dig över tid.

Plus: När du har något som ändrar sig över tid är linjediagram bra. När du har många datapunkter kan linjediagram vara väldigt tydliga.

Minus: Det kan vara svårt att tydligt se varje enskilt värde. Det kan lätt bli rörigt om du har fler än fyra eller fem kategorier.

Kommentar: I min förra bok använde jag ett linjediagram för att visa medeltemperaturen i Stockholm. Eftersom jag var ute efter genomsnittet och de flesta vet hur temperaturer fungerar passade ett linjediagram bra.

***

Vattenfallsdiagram

Vattenfallsdiagram visar händelser under en tänkt tidsperiod

Plus: Illustrerar händelser under en tänkt tidsperiod. Mycket uppskattad av företagsekonomer.

Minus: Kan bli stökigt om dina data är för detaljerade och du har för många olika datapunkter. Kan vara svår att förstå för den som inte redan känner till diagramformen.

Kommentar: Här ser du hur något utvecklar sig positivt och negativt, oftast över tid. Det kan till exempel gälla ett företags inkomster och utgifter under en månad, där du då visar inkomsterna uppåt och sedan vilka utgifter som tillkommer nedåt. 

Jag tycker att det är en underskattad graf, för du kan ju faktiskt använda den vid många olika situationer när du vill illustrera logiska samband mellan olika värden som rör sig över tid.

***

Venndiagram

Venndiagram visar olika egenskaper och vad som händer när dessa de överlappar.
När du köper skor.

Plus: Här har antal, storlek och siffror inte lika stor betydelse, vilket öppnar upp för nya möjligheter. Du kan antingen diskutera de separata områdena eller vad som händer när de korsar varandra.

Minus: Antalet områden behöver vara relativt begränsade – två till fyra fungerar bäst, annars riskerar diagrammet att bli otydligt. Visar normalt sett inga siffror.

Kommentar: Venndiagram visar olika egenskaper och vad som händer när dessa de överlappar. De kan till exempel användas för att visa kundgrupper som köper olika produktkategorier eller hur reklamkampanjer i ett antal kanaler når olika målgrupper. Området du är ute efter är det där alla fälten överlappar varandra.

Du kan ha olika storlekar på områdena för att till exempel visa att ett område är viktigare än ett annat. Med det upplägget blir även det överlappande området mindre, vilket du kan använda som en del av din berättelse.

 


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Diagram helt enkelt, skriven av författaren David StavegårdDet du har läst är ett utdrag från boken Diagram helt enkelt. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.