När vi ska påbörja en förändringsresa – oavsett om det handlar om oss som ett par, eller om mig som individ – är första steget att definiera vartåt vi strävar och i förlängningen vilken slags människa vi vill vara.

När jag föreläser om sådana här saker brukar jag börja med att definiera skillnaden mellan värden och mål.

Föreställ dig att du är på väg någonstans, till ett land där människor, oavsett kön, delar på såväl vardagens bördor som dess glädjeämnen. Du vet att dina drömmars land ligger i riktning norrut, så det du behöver är en kompass. Du bestämmer dig för att börja gå. Du reser dig upp ur soffan och tar de första stegen.

I den här liknelsen är riktningen på kompassen, alltså värdet, jämställdhet. Du kan inte bocka av värdet och säga att det är klart. Snarare handlar det om att när du rör dig åt det hållet så är du i kontakt med det som är viktigt för dig. Krasst sett kan du inte veta om du någonsin klarar av att ta dig hela vägen fram, men själva rörelsen i sig fyller ditt liv med mening.

För att veta om du kommer närmare behöver du också mål. Målen är – till skillnad från värdena – både konkreta och mätbara.

Din första målsättning kanske är att resa dig upp ur soffan. Det målet har du nu bockat av.

Ditt andra mål kanske är att bestämma dig för att vara den som tar upp frågan om att fördela det obetalda arbetet på ett rättvist sätt.

Ett tredje mål kan vara att börja mäta och räkna hur mycket tid ni lägger på varje del i hushållet, för att se om det behöver fördelas på ett nytt sätt för att det ska bli mer jämställt.

Jag brukar säga att ett hinder för jämställdhet är ordet men. Att någon säger att de är för jämställdhet, men av ett antal anledningar är det omöjligt att bli jämställda. Mitt tips är att byta ut men mot och. Jag är för jämställdhet och idag gör jag konkret det här för att komma lite närmare målet. Ni behöver alltså göra en långsiktig och en kortsiktig planering för er gemensamma resa mot en jämställd vardag.

Fundera på

  • Vilka val gör ni som individer och par för att de känns lättast på kort sikt, men som på längre sikt för er i fel riktning? Utgå från allt i ert gemensamma liv (yrkesarbete, utbildningen, ekonomi, fritid, hälsa, relationen och föräldraskapet) och titta på dem med värdet göra jämställdhet när ni funderar över era val.

Prata om det utifrån rättvisa

Vare sig du är i ett helt nytt förhållande och vill ta tag i de här bitarna på en gång, eller om du har en längre relation där mönster av ojämställdhet har börjat smyga sig på, är vägen framåt densamma. Vi måste börja med att omvandla tänkande till pratande och konkret agerande. Det är även så att vi behöver prata om det med vissa specifika ord om vi ska kunna uppnå förändring.

Så steg ett i att omsätta teorin i praktiken är att kalla saker vid deras rätta namn. Vi behöver prata om vår relation, våra beteenden och våra liv tillsammans i termer av jämställdhet eller rättvisa.

Den forskning som gjorts i ämnet visar att om vi medvetet och explicit pratar om våra relationer på det sättet blir vi mätbart mer jämställda än om vi låter det bli som det blir.

Att göra

  • Vad är viktigt för dig och din partner i er relation? Vad är värdet (riktningen på kompassen) för er?
  • Hur kan ni göra verklighet av detta i vardagen? Låt oss säga att värdet ni kommer fram till i den första frågan är jämställdhet och rättvisa. Då behöver ni definiera vad jämställdhet och rättvisa betyder för er i praktiken. Det kan till exempel handla om att göra hälften av hushållsarbetet var, att dela på föräldraledigheten och vabbandet att se till att ni har jämställda ekonomiska resurser, eller att se till att ni har lika mycket tid till fritidsintressen, träning och vänner.

Ta er tid att sätta er ner och prata igenom de här frågorna. Försök att vara så konkreta som det bara går.

När vi ska börja prata om ojämställdhet i vardagen behöver vi problematisera saker som är svåra att mäta på ett kvantitativt sätt. Det handlar om vem som känner sig ytterst ansvarig och vem som kan skratta bort ämnet utan oro och skam. Om tvätt och städning. Om projektledarrollen, relationsarbete, ett trivsamt gemensamt liv, och kanske även om barn och föräldraskap.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Jämställd vardag, skriven av författaren och föreläsaren Sandra Lindström

Det du har läst är ett utdrag från boken Jämställd vardag. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.