George, som var drygt femtio år, befann sig i en livssituation som inte kändes bra, men han kunde inte sätta fingret på vad det var som behövde förändras. Han var bland annat frustrerad över att inte få ta plats på arbetsplatsen. Han hade ett enormt driv och ville jobba för en bättre verksamhet, men hans chef lyssnade inte.

Hemma kämpade George med en partner som var deprimerad och inte hade någon livsglädje, vilket gjorde George mer frustrerad än ledsen. De hamnade ofta i konflikt och George började fundera på om det vore bäst att de separerade. Samtidigt fanns skammen där, för inte kan man lämna en partner som är deprimerad. Och vem skulle ta hand om partnern om George inte fanns där?

Det snurrade i hans tankar och känslor. Vad vill jag egentligen? Vem är jag om jag inte är kvar i relationen? Vad känns meningsfullt? Det började bli tydligt att han behövde sortera i sin tillvaro och fundera över hur han ville att hans liv skulle se ut framöver.

Ordning och kaos

Att vara i ständig process innebär att leva med ovissheten. Att hitta sin riktning i livet och våga ta det där steget även om du inte har några garantier för att det kommer att bli bra.

Det finns något fint i att vi och vår omvärld hela tiden förändras. Det öppnar upp för nya möjligheter och ger en känsla av frihet och att livet är levande. Det kan också vara skrämmande. Vi vet inte vad som kommer att hända och vi kan inte kontrollera det. För en del människor skapar det ångest.

Vi kan ha en tydlig riktning i våra val och i vårt agerande. Samtidigt kan vi inte veta vad som kommer att hända. Livet består av både kontroll och ovisshet. Ordning och kaos. Vi drar lärdom av våra erfarenheter och försöker göra det bästa av livet.

Ditt liv är ditt ansvar

Du är fri samtidigt som du har ett ansvar att leva ditt liv. Att vara aktiv i dina val. Genom att fatta beslut som är grundade i dig, i dina värderingar och i ditt sätt att se på livet, blir det lättare att hantera den ovisshet som ständigt finns med dig.

Du gör oändligt många val i din vardag, fler än vad du ens är medveten om. Du väljer att gå upp på morgonen och du väljer hur du bemöter människor du träffar under dagen. Det är också du som bestämmer om du låter dina fysiska begränsningar styra.

Då och då dyker det upp situationer som gör att du behöver göra val som har stor betydelse. Det kan vara svårt och du upplever det kanske som en kris. Visst skulle det vara skönt att ibland få svar på hur ditt val kommer att falla ut, att kunna se in i framtiden. Det kan handla om när du vantrivs på arbetet och funderar på att byta jobb. Eller när du funderar på om du vågar avsluta relationen du är i och riskera att bli ensam.

Ovissheten finns där och är något du får leva med. Däremot kan du välja att vara aktiv i dina val. Genom att vara det är du aktiv i din process att vara du.

Att låta andra välja åt dig, att vara passiv, kan tyckas vara enklare, men i slutändan kommer det förmodligen att komma tillbaka till dig i form av ett skav.

Känn efter – och agera

Hur ska du välja då? Genom att känna efter, fundera över dina värderingar och drömmar, se möjligheter och begränsningar och sedan agera. Att våga vara vilsen och utforskande.

Det kan vara lätt att se vad som skulle vara det bästa valet, den bästa riktningen i ditt liv, men att sedan agera efter det, att handla – det är svårt.

För George var det gynnsamt att få stöd av någon annan som utmanade hans perspektiv. Han beskrev sin livsvärld och sina drömmar för mig. Han fick blicka tillbaka på tidigare situationer och fundera över vilken riktning livet tog då. Utforska vad som väcktes inom honom när han reflekterade över sina relationer. Han blev utmanad att stanna i känslan av skam som dök upp när han pratade om sin deprimerade partner. Han fick försöka sätta skammen i ett större sammanhang, till exempel andra människors syn på relationer och normer i samhället.

Tack vare våra samtal – och framför allt Georges egen vilja att få känna meningsfullhet – blev det allt tydligare för honom hur viktigt det var att han själv tog tag i sitt liv. Det resulterade i att han började på ett nytt företag i en helt annan bransch. Det här var en stor förändring och något som krävde mycket mod. Tänk om valet var fel.

Att välja fel

Mycket i samhället bygger på synsättet att saker är rätt eller fel. Detsamma gäller vissa människors syn på sina egna och andra människors val, att det finns ett rätt och ett fel val.

När du har den inställningen blir det extra jobbigt. För tänk om du väljer fel. Kanske väljer du då att avstå från att välja det ena eller det andra, vilket i sig också är ett val.

Det som händer om du tar för vana att inte fatta dina egna beslut är att du troligtvis till slut tappar förankringen i dig själv. Det blir lättare att följa andras val. Du låter andra ta ansvar och förlorar på så sätt din riktning.

Självklart kan du behöva stöd av andra i din process. Att ta del av andras erfarenheter och perspektiv berikar, så länge du gör dina egna val och agerar efter dem.

Våga därför hantera dina viktiga beslut, de saker som betyder något för dig. De frågor som skapar känslor i dig, som berör dig.

Vilka frågor som är viktiga för dig vet bara du. De kan ha sin grund i dina värderingar. De kan handla om vardagen, som bostad, jobb och familj. Det kan vara både små och stora frågor som hjälper dig att känna meningsfullhet.

Använd dina erfarenheter

Att våga hantera dina betydelsefulla frågor kan även innebära att du behöver stanna i det som du upplever som jobbigt. Det kan kännas tungt att vara i det som är jobbigt och längtan efter att få bort den känslan kan innebära att du gör allt för att fly från den. Men att tillåta dig att ha det jobbigt är också en del av livet. För det fina med att våga hantera utmanande livssituationer är att du får en känsla av medvetenhet och att du kan lära av dina erfarenheter.

Det handlar inte om att se dina utmanande situationer som problem att lösa. Det handlar om att se dem som en del av livets mysterium och rikedom.

Livet handlar om att utforska den du kan vara, inte den du är. Att ha tillit till din förmåga. I stället för att försöka förtränga dina erfarenheter, som du kanske upplever som misstag, använd dem. Reflektera över vad de kan lära dig.

Ställ dig själv frågor som: Hur hanterade jag min utmanande livssituation? Vilka känslor väcks inom mig nu när jag tänker tillbaka? Hur kan jag använda mina erfarenheter och kunskaper i den situation som jag befinner mig i nu?

Det är genom att vara nyfiken och se möjligheterna som du vågar testa att göra saker. Ibland funkar det och ibland inte. Hur utfallet kommer att bli vet du inte, så låt ovissheten bli en ständig kamrat. Oavsett utfallet kommer du att få erfarenheter som berikar ditt liv.

Fundera på

Ditt liv: Ser du ovissheten som en möjlighet eller är den något som skrämmer dig?

Relationer: En del människor har ett stort behov av kontroll medan andra är mer bekväma med kaos. Hur ser du på förhållandet mellan ordning och kaos jämfört med dina närstående?


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Filosofi för livskrisare, skriven av Maria Lindquist

Det du har läst är ett utdrag från boken Filosofi för livskrisare. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.