Kreativt arbete fungerar bäst när det finns tydliga regler i gruppen. Även om ni ska tänka utanför ramarna behövs vissa strukturer för att göra mötet så bra som möjligt. Då blir arbetet smartare, roligare och mer effektivt.

Det är viktigt att alla deltagare är medvetna om dessa regler och förstår vad de innebär för dem. Att konkret förklara noggrant vad som ska göras under mötet och varför ger deltagarna trygghet och de vet vad som förväntas av dem.

Exempel på spelregler

  • Fokus, här och nu
  • Struktur för arbetet
  • Avspänd miljö
  • Positiv attityd
  • Ömsesidigt beroende
  • Haka på idéer
  • Alla lika viktiga
  • Trygghet – prestigelöshet
  • Gruppen får äran för jobbet, inte individen

Ett alternativ till att presentera regler som ställts upp på förhand är att börja mötet med att höra vad deltagarna själva anser vara viktigt och ge frågan en stunds diskussion. Be gruppen brainstorma både om vad kreativitet egentligen innebär och om vilka förutsättningar som är viktiga för att få till ett kreativt klimat i gruppen. Anteckna under tiden och låt ”reglerna” sitta uppe, synliga, under mötet.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Kreativ på jobbet, Kristina Swenningsson och Ewa SvenssonDet du har läst är ett utdrag från boken Kreativ på jobbet – roligare och smartare möten. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.