Att arbeta kreativt ska vara roligt! Finurliga lösningar kan ge ett lekfullt och lättsamt intryck i möteslokalen.

Lek handlar, precis som kreativitet, om att upptäcka och att utforska med nyfikenhet och förundran. Med lekfulla detaljer i den fysiska miljön väcks deltagarnas vilja att utforska. Just där finns engagemanget och skaparlusten.

Många tänker också bättre när de får göra något med händerna. Att skriva, bygga, modellera och rita gör att deltagarna använder fler sinnen och bidrar till idéprocessen. Och för ett kollektivt lärande är det effektivt att samlas kring att skapa en gemensam skiss, bild eller modell.

Nyfikenhet är grunden till kreativitet så försök hitta några sätt att skapa nyfikenhet i en möteslokal. Det bidrar också till att mötesdeltagarna inser att det förväntas någonting annat än det gamla vanliga.

Enkla detaljer som olika lådor och burkar med överraskande innehåll som pennor, bilder och annat är bra hjälpmedel. Leksaker, lego, lera, ritmaterial, bollar kan vara bra rekvisita.

Kan ni dekorera med något som väcker nyfikenhet och blir en snackis? Kanske olika saker beroende på vad gruppen ska jobba med för uppgift?


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Kreativ på jobbet, Kristina Swenningsson och Ewa SvenssonDet du har läst är ett utdrag från boken Kreativ på jobbet – roligare och smartare möten. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.