Den som skapar digitala tjänster kan uppleva en form av kognitiv dissonans – en inneboende konflikt i tanken. Till exempel kan du vara övertygad om att du bidrar till en positiv påverkan, men samtidigt se att många far illa av det du är med och skapar.

Då är det lätt att skylla ifrån sig på krånglande system, en oresonlig ledning och omöjliga tidsramar. Men att fastna i skuldbeläggande ger oss inte drivkraften vi behöver. Vi bör istället ta avstamp i våra insikter för att definiera en ny, hanterbar målsättning. Utan att peka finger.

Det är viktigt att förstå att många av misstagen vi gör är resultatet av våra högst mänskliga inneboende egenskaper. Vi bör inte förvänta oss att nå perfektion och att kunna göra rätt i alla situationer. Vi ska heller inte misströsta när vi misslyckas.

Lösningen är att hela tiden arbeta för att förbättra vår förmåga att minimera negativ påverkan – trots våra egna och organisationernas svagheter. Det är svårt att begära mer än så av dig själv eller någon annan.

Här finns kunskapsluckorna

För att få till stånd en förbättring måste vi bättre förstå när och varför det går fel. Om handling X leder till negativ påverkan Y kan du reagera på två sätt.

  • Jag såg riskerna, men hade inte makten att stoppa det
  • Jag förstod inte att det kunde hända

Utifrån dessa reaktioner ser vi tre viktiga pusselbitar som måste utredas.

  • Hur får jag makt att förhindra negativ påverkan?
  • Hur kan jag bättre agera innan negativ påverkan sker?
  • Hur agerar jag efter att negativ påverkan har skett?

Det här ger oss ett ramverk för att begränsa att människor kommer till skada. Men innan vi kommer dit måste vi diskutera den viktigaste pusselbiten av dem alla.

  • Hur får jag kännedom om att negativ påverkan sker?

Om du ska arbeta etiskt, och på så sätt bidra till digital omtanke, är det dessa frågor du hela tiden måste återkomma till.

Att reflektera kring

  • Har du sett att människor kommit till skada eller mått dåligt av tjänster som du haft insyn i eller bidragit till?
  • Har du skyllt ifrån dig på andra när saker gått fel?

Vill du veta mer?

Framsidan av boken Digital omtankeDet du har läst är ett utdrag från boken Digital omtanke. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.