Agilt inte automatiskt bra

När digitala tjänster utvecklas används ofta agila metoder. Genom att jobba agilt är tanken att du bygger lösningar i små steg, med syfte att snabbt ta fram en produkt. Agila metoder gör att du kan testa och lära dig av den innan du arbetar för länge med en lösning....

Dolt knuffande

Skada som sker när vi utvecklar digitala tjänster där vi aktivt väljer att använda oss av metoder för att i lönndom påverka människor i en viss riktning. Syftet är att människor ska agera så att de gynnar organisationens målsättningar oavsett vad de själva vill och...

Press release: New book wants us to digitalise with compassion

Most of us would agree that digitalisation is the solution to many of our problems. Yet few of us question what it is we’re actually trying to solve and for whom. A new handbook seeks to beat a more human path through the digital jungle. Per Axbom has a background as...

Önskvärd friktion

Att introducera friktion som önskvärd kan låta kontraproduktivt. Att eliminera friktion, i betydelsen att ta bort hinder, ses nämligen ofta som en av grundpelarna inom design och utveckling. Problemet är att vi har blivit för bra på det. Redan 1999 introducerade...

Pressmeddelande: Ny bok vill digitalisera med omtanke

De flesta är överens om att digitaliseringen är lösningen på många av våra problem. Samtidigt vågar få ifrågasätta vad det egentligen är vi försöker lösa, och för vem. En ny handbok vill hjälpa oss att hitta en mer mänsklig väg i den digitala djungeln. Per Axbom är i...

Omtanke kräver att du lyssnar

När du vill förmedla ett budskap är du sändare. Den du talar till är mottagare. För att påbörja informationsöverföringen måste informationen kodas i ett språk som du behärskar. Sedan skickas den via en signal genom en kanal. I en muntlig konversation är luften din...