När digitala tjänster utvecklas används ofta agila metoder. Genom att jobba agilt är tanken att du bygger lösningar i små steg, med syfte att snabbt ta fram en produkt.

Agila metoder gör att du kan testa och lära dig av den innan du arbetar för länge med en lösning. Om du har gjort felaktiga antaganden vill du upptäcka det förr, snarare än senare. Att regelbundet bekräfta att du är på rätt väg har visat sig vara ett effektivt sätt att få ut något som matchar användarnas behov.

Men det är ingen garanti för att ingen skadas av lösningen.

En populär bild för att symbolisera agil utveckling togs fram för flera år sedan av svensken Henrik Kniberg. Med utgångspunkt i behovet av att ta sig från punkt A till B så byggs först en skateboard. Man testar denna enkla och billiga lösning, lär sig mer och bygger sedan en sparkcykel. Arbetet med att prova, utvärdera och bygga vidare fortsätter till dess att man har byggt en bil.

Det intressanta här är förstås att resultatet som bäst löser behovet av att förflytta sig från A till B blev en bil – en produkt som bidrar till både trängsel och farliga utsläpp.

Att jobba agilt leder till att team kan jobba snabbare och med bättre resultat i relation till behov. Däremot innebär det inte automatiskt att du bidrar till en positiv påverkan.