Digital omtanke

Med boken Digital omtanke vill Per Axbom att vi slutar skapa tjänster där människor hamnar i kläm, utsätts för orättvisa, exkluderas och köper saker de inte behöver. Digital omtanke, helt enkelt.

Agilt inte automatiskt bra

När digitala tjänster utvecklas används ofta agila metoder. Genom att jobba agilt är tanken att du bygger lösningar i små steg, med syfte att snabbt ta fram en produkt. Agila metoder gör att du kan testa och lära dig av den innan du arbetar för länge med en lösning....

läs mer

Dolt knuffande

Skada som sker när vi utvecklar digitala tjänster där vi aktivt väljer att använda oss av metoder för att i lönndom påverka människor i en viss riktning. Syftet är att människor ska agera så att de gynnar organisationens målsättningar oavsett vad de själva vill...

läs mer

Önskvärd friktion

Att introducera friktion som önskvärd kan låta kontraproduktivt. Att eliminera friktion, i betydelsen att ta bort hinder, ses nämligen ofta som en av grundpelarna inom design och utveckling. Problemet är att vi har blivit för bra på det. Redan 1999 introducerade...

läs mer

Omtanke kräver att du lyssnar

När du vill förmedla ett budskap är du sändare. Den du talar till är mottagare. För att påbörja informationsöverföringen måste informationen kodas i ett språk som du behärskar. Sedan skickas den via en signal genom en kanal. I en muntlig konversation är luften din...

läs mer

Ansvar stärker konkurrenskraften

Under många år arbetade jag med att ta fram en svensk nationell plattform för kognitiv beteendeterapi (KBT). Den används i vården för såväl KBT, som för rehabilitering och utbildning om olika diagnoser. Under utvecklingen gjorde vi regelbundna riskanalyser kring...

läs mer

Styrkan i att erkänna svagheter

Den som skapar digitala tjänster kan uppleva en form av kognitiv dissonans – en inneboende konflikt i tanken. Till exempel kan du vara övertygad om att du bidrar till en positiv påverkan, men samtidigt se att många far illa av det du är med och skapar. Då är det lätt...

läs mer

Aktuellt

Här hittar du utdrag från böcker, pressmeddelanden, poddavsnitt, nyheter, tips till dig som författare & reflektioner från oss på förlaget.