Utvecklingssamtal

Det här är en praktisk handbok i hur du håller utvecklingssamtal med dina medarbetare. Du får enkla mallar att följa och ett helt smörgåsbord med verktyg, frågor och tips, där du väljer det just du behöver i din verksamhet.

Reaktioner vid svåra samtal

Det är svårt att förutsäga hur en medarbetare ska reagera under och efter ett krissamtal. Reaktionerna varierar från individ till individ. Med de flesta medarbetare kommer du att kunna genomföra konstruktiva samtal, men du får räkna med att en del medarbetare kan visa...

läs mer

Hur funkar samarbetet i din grupp?

För att du ska få en bra bild av hur samarbetet fungerar i din arbetsgrupp kan du undersöka hur det ser ut under utvecklingssamtalet med medarbetarna. Det här är exempel på frågor som du kan ställa till medarbetaren när det gäller samarbete. Du bör lyssna efter den...

läs mer

Dags att hålla utvecklingssamtal?

Några råd till dig som ska hålla det årliga medarbetarsamtalet. Det är prestationer som bedöms, inte personer. Det är lätt att se mönster och tänka – och till och med säga – ”så här gör du alltid”. Det är också lätt att dra alltför långtgående slutsatser och se...

läs mer

Hur du skapar en utvecklingsplan för medarbetare

Medarbetarens nya mål - framtagna under utvecklingssamtalet - ska skrivas in i en individuell utvecklingsplan. Det kan vara ett separat dokument eller en del av utvecklingssamtalsmallen. Du hittar en enkel mall för en utvecklingsplan på min boksida, under...

läs mer

Aktuellt

Här hittar du utdrag från böcker, pressmeddelanden, poddavsnitt, nyheter, tips till dig som författare & reflektioner från oss på förlaget.