Gunilla Ek

Gunilla Ek är övertygad om att utvecklingssamtal – om de används rätt – är grunden för att skapa en givande relation mellan chef och medarbetare. Efter utvecklingssamtalet ska de båda parterna kunna kommunicera på ett tydligt och ledigt sätt under alla årets 200 arbetsdagar.

Reaktioner vid svåra samtal

Det är svårt att förutsäga hur en medarbetare ska reagera under och efter ett krissamtal. Reaktionerna varierar från individ till individ. Med de flesta medarbetare kommer du att kunna genomföra konstruktiva samtal, men du får räkna med att en del medarbetare kan visa...

läs mer

Dags att hålla utvecklingssamtal?

Några råd till dig som ska hålla det årliga medarbetarsamtalet. Det är prestationer som bedöms, inte personer. Det är lätt att se mönster och tänka – och till och med säga – ”så här gör du alltid”. Det är också lätt att dra alltför långtgående slutsatser och se...

läs mer

Aktuellt

Här hittar du utdrag från böcker, pressmeddelanden, poddavsnitt, nyheter, tips till dig som författare & reflektioner från oss på förlaget.