Medarbetarens nya mål – framtagna under utvecklingssamtalet – ska skrivas in i en individuell utvecklingsplan. Det kan vara ett separat dokument eller en del av utvecklingssamtalsmallen. Du hittar en enkel mall för en utvecklingsplan på min boksida, under fliken Smakprov och annat.

Punkterna i utvecklingsplanen ska ge svar på frågan: ”Vad behövs för att medarbetaren ska kunna nå målen och klara arbetsuppgifterna i framtiden?” Det ska tydligt framgå vilka åtgärder som planeras för att fylla gapet mellan medarbetarens kompetens och de personliga målen.

Utvecklingsplanen ska innehålla frågeställningarna

  • Vad behövs för att fylla gapet mellan medarbetarens kompetens och den kompetens som företaget kräver?
  • Vad finns det för stödjande åtgärder – studiebesök, arbetsrotation, teoretisk utbildning eller stöd i olika former – som skulle kunna bidra till att medarbetaren kan lösa sina nuvarande och kommande arbetsuppgifter på ett bättre sätt?
  • Hur och när ska detta lösas?
  • Vem ansvarar?
  • När ska planeringen vara klar?
  • När ska den planerade åtgärden vara klar?
  • Finns det störningar som kan påverka planeringen?

Vill du veta mer?

Framsidan av boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer, av Gunilla EkDet du har läst är ett utdrag från boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.