Utvecklingssamtal

En handbok för chefer

Framsidan av boken Glasklart - drick smartare, författare Anna Sjöström

Det här är en praktisk handbok i hur du håller utvecklingssamtal med dina medarbetare. Du får enkla mallar att följa och ett helt smörgåsbord med verktyg, frågor och tips, där du väljer det just du behöver i din verksamhet.

Bokens fokus ligger på utvecklingssamtalet. Du får också tips om hur du bedömer medarbetarnas kompetens, hur du genomför krissamtal, och hur du följer upp arbetet under året.

Boken riktar sig till chefer på olika nivåer. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren är stor eller liten, om det är ett privat företag, en organisation, kommun, region eller en statlig verksamhet. Alla ledare behöver avsätta tid för samtal med sina medarbetare, så att de utvecklas och mår bra.

Format: Trådbunden pocketbok i A6-format
ISBN: 9789186951214
Antal sidor: 84
Språk: Svenska

Smakprov & extramaterial

Läs ett smakprov (pdf)

Mall för utvecklingssamtal (extramaterial, pdf)

Recensioner

”En av de bästa delarna i ett ledarskap är att se sina anställda utvecklas och må bra. Den känslan är värd allt. Den här lilla boken har verktygen som kommer göra din resa mot den där känslan väldigt mycket enklare.”
– Jan Malmberg, Sveriges Byggindustrier

”Värt att läsa både för medarbetare och arbetsgivare.”
– Zizi Krantz, Affärschef Samtrafiken AB

”Detta är en föredömligt kortfattad handledning och inspirationskälla, avsedd för chefer som ska hålla i en serie utvecklingssamtal med anställda. […] Här har ändå inte missats något väsentligt, allt av vikt finns med.”

Lena Löfgren Bjerner, BTJ-häftet nr 16/2016

Gunilla Ek

Efter 30 års erfarenhet av personalfrågor bestämde hon sig. Det hade blivit dags att samla tankarna om hur viktig den kontinuerliga kontakten mellan medarbetare och chef är i det dagliga arbetet. Resultatet blev boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer. Den handlar givetvis om tips och råd inför utvecklingssamtalen, men en del ledarskapsråd har också smugit sig in mellan raderna.

Gunilla är övertygad om att utvecklingssamtal – om de används rätt – är grunden för att skapa en givande relation mellan chef och medarbetare. Efter utvecklingssamtalet ska de båda parterna kunna kommunicera på ett tydligt och ledigt sätt under alla årets 200 arbetsdagar.

Pressbild författare
Gunilla Ek (jpg, foto Crelle)

Pressbild bok
Utvecklingssamtal (jpg)

Kontakt
LinkedIn

Författarnyheter

Reaktioner vid svåra samtal

Det är svårt att förutsäga hur en medarbetare ska reagera under och efter ett krissamtal. Reaktionerna varierar från individ till individ. Med de flesta medarbetare kommer du att kunna genomföra konstruktiva samtal, men du får räkna med att en del medarbetare kan visa...

Hur funkar samarbetet i din grupp?

För att du ska få en bra bild av hur samarbetet fungerar i din arbetsgrupp kan du undersöka hur det ser ut under utvecklingssamtalet med medarbetarna. Det här är exempel på frågor som du kan ställa till medarbetaren när det gäller samarbete. Du bör lyssna efter den...

Dags att hålla utvecklingssamtal?

Några råd till dig som ska hålla det årliga medarbetarsamtalet. Det är prestationer som bedöms, inte personer. Det är lätt att se mönster och tänka – och till och med säga – ”så här gör du alltid”. Det är också lätt att dra alltför långtgående slutsatser och se...

Hur du skapar en utvecklingsplan för medarbetare

Medarbetarens nya mål - framtagna under utvecklingssamtalet - ska skrivas in i en individuell utvecklingsplan. Det kan vara ett separat dokument eller en del av utvecklingssamtalsmallen. Du hittar en enkel mall för en utvecklingsplan på min boksida, under...