För att du ska få en bra bild av hur samarbetet fungerar i din arbetsgrupp kan du undersöka hur det ser ut under utvecklingssamtalet med medarbetarna.

Det här är exempel på frågor som du kan ställa till medarbetaren när det gäller samarbete. Du bör lyssna efter den röda tråden i svaren du får.

  • Hur är samarbetet i arbetsgruppen?
  • Hur beskriver du din roll i arbetsgruppen?
  • Kan du göra dig hörd i arbetsgruppen på det sätt som du önskar?
  • Behöver arbetsgruppens samarbete förbättras? Hur?
  • Hur är samarbetet inom företaget? Behöver det samarbetet förbättras? Hur?
  • Hur är ditt samarbete med externa kontakter?
  • Är det något som företaget eller jag som din chef kan göra för att förbättra någon typ av samarbete?

När du haft utvecklingssamtal med samtliga medarbetare, ska du väga samman svaren för att ta reda på om några åtgärder behöver vidtas för att stärka samarbetet.

Konflikter och skvaller

Det kan hända att medarbetaren tar upp meningsskiljaktigheter som är så stora att de kan betraktas som konflikter. Det kan vara oro i arbetsgruppen, konkurrens mellan olika avdelningar på företaget eller svårigheter att komma överens med en extern kontakt. Lyssna och bestäm huruvida du behöver vidta någon åtgärd. Utgå i så fall från att medarbetaren är beredd att framföra sina synpunkter inför övriga inblandade.

Om medarbetaren inte går med på det, får du överväga om frågan verkligen är så stor. Möjligen räcker det att du framöver är vaksam på den typ av situationer som medarbetaren hänvisar till.

Ibland kan rent skvaller komma upp på utvecklingssamtal. Säg i så fall ifrån direkt, till exempel med orden ”det här samtalet rör dig och inte någon av kollegorna”.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer, av Gunilla EkDet du har läst är ett utdrag från boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.