Om du vill skapa en förändring behöver du börja med att ta dig tid att reflektera över vad som känns rätt i ditt hjärta. Sedan funderar du på vad som känns rätt i olika situationer på jobbet eller i din omgivning.

Det är lätt att bara springa på ute i vardagen och fylla tiden med aktiviteter. Men utan reflektion över ditt beteende och vad du ägnar din tid åt kommer du aldrig att få till en förändring mot det bättre.

Självreflektion handlar om att lyssna till sig själv. Det är ett nyfiket sätt att lära dig mer om dig själv och hur du fungerar i olika situationer.

Dagbok visar mönster

Skriv gärna dagbok vid dagens slut. Det hjälper dig att se mönster i ditt agerande, lära känna dig själv bättre och följa upp dina mål. Ta dig 10–15 minuters tid att skriva ner händelser från dagen, som t.ex.

  • Vilka situationer gick bra under dagen och hur agerade jag i dem?
  • Var det någon situation som inte gick bra och hur agerade jag då?
  • Påverkade jag någons känslor åt ett eller annat håll, gjorde jag någon glad eller arg?
  • Hur agerade jag i den situationen?
  • Vad har jag gjort idag för att nå mina mål?

Vill du veta mer?

Framsidan av boken Bli ditt bästa jag – grunderna i självledarskap, av Andreas OdhageDu har läst ett utdrag från boken Bli ditt bästa jag. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.